Fosen Renovasjon Næring

Fosen Renovasjon Næring håndterer avfallsinnsamling, transport og omlasting fra næringskunder i Indre Fosen, Ørland og Åfjord Kommune.