/

Søk
Close this search box.

Om oss

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord. Vi leverer tjenester til innbyggere og bedrifter innen renovasjon og slam.

Om oss

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord. Vi leverer tjenester til innbyggere og bedrifter innen renovasjon og slam. Hovedkontoret ligger i Rissa i Indre Fosen kommune. I tillegg har vi 6 faste og en mobil gjenvinningsstasjon.

Selskapet har som målsetning å ha bare «fornøyde etterkommere». Vi jobber derfor hele tiden med å få mest mulig miljøriktig håndtering av avfallet, samt at vi utfører jobben med høy servicegrad. I tillegg er vi avhengig av å få med oss kundene på en del av jobben for å oppnå et bra resultat.

Våre ansatte

Lars Kristoffer Fjeldvær
Daglig leder

Petter Sollie
Avdelingsleder Næring

Lillian Helmersen
Økonomi- fakturering

Magnar Mælan
Driftsansvarlig

Ola Sørås
Prosjektansvarlig

Bjørn Håkon Berg
Ansvarlig gjenvinningsstasjoner

Tone Lise Groven
Leder innsamlingsavdelingen

Katharina Holten Overskott
Kunderådgiver

Marit Brattgjerd Rennan
Kunderådgiver Næring

Veronica Myran
Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver

Robin Haukenes 
Kunderådgiver Næring

Per Ståle Brandvik
Driftsoperatør gjenvinningsstasjon

Svein Arne Rasmussen
Sjåfør/renovatør

Haftor Grønning
Sjåfør servicebil

Jon Kvidal
Sjåfør/driftsoperatør

Richards Timenieks
Sjåfør/Renovatør

Tom Bugten
Sjåfør/Renovatør

Sandis Simanovskis
Sjåfør/Renovatør

Olav M. Hoff
Sjåfør/Renovatør

Marius Jankunas
Sjåfør/Renovatør

Ståle Hårstadstrand
Sjåfør/Renovatør

Ronny L. Pedersen
Sjåfør/Renovatør

Eiere/representantskap

Indre Fosen kommune

Medlemmer

Bjørnar Buhaug
Rune Schei

Varamedlemmer

Knut Ola Vang
Marthe H Småvik

Ørland kommune

Medlemmer

Ogne Undertun (leder i representantskapet)
Finn Olav Odde

Varamedlemmer

Gunnhild Tettli
Laila Iren Veie

Åfjord kommune

Medlemmer

Vibeke Stjern
Einar Eian

Varamedlemmer

Walter Solberg
Erling Iversen

Styret

Indre Fosen kommune

Medlemmer

Steinar Saghaug (nestleder)
Anne Kirkeby

Varamedlemmer

Silje Forsell

Ørland kommune

Medlemmer

Hanne K Høysæter
Hugo Solheim

Varamedlemmer

Øyvind Næss

Åfjord kommune

Medlemmer

Jon Husdal (styreleder)
Karin Viken Sumstad

Varamedlemmer

Håkan Berdahl

Ansatterepresentanter

Medlemmer

Bjørn-Håkon Berg

Varamedlemmer

Ole Martin Hoff