/

Søk
Close this search box.

Om oss

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord. Vi leverer tjenester til innbyggere og bedrifter innen renovasjon og slam.

Om oss

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord. Vi leverer tjenester til innbyggere og bedrifter innen renovasjon og slam. Hovedkontoret ligger i Rissa i Indre Fosen kommune. I tillegg har vi 6 faste og en mobil gjenvinningsstasjon.

Selskapet har som målsetning å ha bare «fornøyde etterkommere». Vi jobber derfor hele tiden med å få mest mulig miljøriktig håndtering av avfallet, samt at vi utfører jobben med høy servicegrad. I tillegg er vi avhengig av å få med oss kundene på en del av jobben for å oppnå et bra resultat.

Våre ansatte

Administrasjon

Lars Kristoffer Fjeldvær
Daglig leder

Petter Sollie
Avdelingsleder Næring

Lillian Helmersen
Økonomi og fakturering

Magnar Mælan
Driftsansvarlig

Ola Sørås
Prosjektansvarlig

Bjørn Håkon Berg
Ansvarlig gjenvinningsstasjoner

Tone Lise Groven
Leder innsamlingsavdelingen

Katharina Holten Overskott
Kunderådgiver

Marit Brattgjerd Rennan
Kunderådgiver Næring

Veronica Myran
Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

Robin Haukenes 
Kunderådgiver Næring

Per Ståle Brandvik
Driftsoperatør gjenvinningsstasjon

Katrine Kvitland Gautvik
Kunderådgiver Næring

Eiere/representantskap

Indre Fosen kommune

Medlemmer

Oskar Småvik (Leder)
Knut Ola Vang

Varamedlemmer

Raymond Balstad – Rune Schei

Janne Dyrendahl – Kjell Tore Johansen

Ørland kommune

Medlemmer

Hallgeir Grøntvedt (Nestleder)

Mona Sjøli

Varamedlemmer

Britt Eli Døsvik – Ole Graneng

Bjørn Glørstad – Terje Olden

Åfjord kommune

Medlemmer

Erling Iversen

Kaja Hovde Bye

Varamedlemmer

Tone Bårdli – Gunnar Signsås

Alf Håkon Skjærvik – 

Styret

Indre Fosen kommune

Medlemmer

Steinar Saghaug (Nestleder)
Anne Kirkeby

Varamedlemmer

Silje Forsell

Ørland kommune

Medlemmer

Hanne K. Høysæter
Robert Hellem

Varamedlemmer

Roy Olav Skogen

Åfjord kommune

Medlemmer

Jon Husdal (Leder)
Anne Iren Lian

Varamedlemmer

Einar Eian

Ansatterepresentanter

Medlemmer

Bjørn Håkon Berg

Varamedlemmer

Tom Bugten

Klagenemd

Indre Fosen kommune

Per Brovold

Ørland kommune

Anja Karin Fjellheim

Åfjord kommune

Geir Berdal (Leder)

Valgkomite

Indre Fosen kommune

Rune Schei (Leder)

Ørland kommune

Mona Sjøli

Åfjord kommune

Kaja Hovde Bye

Offentlige dokumenter

Offentlige dokumenter finner du HER.