/

Hyttepunkt

Som hytteeier kan du levere avfall på felles hyttepunkter som er satt opp på sentrale steder.

Hva kan leveres

I hyttecontainerne skal det kun vanlig husholdningsavfall tilsvarende det du vanligvis har under kjøkkenbenken. Glass- og metallemballasje og tekstiler leveres på returpunkt, mens annet avfall leveres på gjenvinningsstasjonene.

Kildesortering av matavfall på hytta

Vi innførte kildesortering av matavfall for alle helårsboliger på Fosen i 2021. Foreløpig innføres det ikke tilsvarende løsning for fritidsboligene. Men dersom du ønsker å kildesortere matavfall på hytta, har du mulighet til det. Dersom du har egen renovasjonsdunk, kan du ta kontakt for utsett av matavfallsdunk (og evt. papirdunk og pose for plastemballasje). Dersom du leverer hytteavfallet i en hyttecontainer, er det pr i dag satt ut egen dunk for matavfall, papirbeholder og beholder for plastemballasje på noen sentrale hyttepunkt.

De plassene med kildesortering er:

Stadsbygd sentrum
Uddu i Rissa
Steinbruddet i Botngård
Åfjord sentrum
Linesøya

Vi jobber med å få på plass flere hyttepunkt med mer sortering. Vi starter med ett prøveprosjekt ved returpunktet i Åfjord sentrum; der har vi satt opp ett hyttepunkt med full kildesortering av
matavfall, glass- og metallemballasje, tekstiler, blandet papir,
plastemballasje og restavfall.

For å levere plastemballasjen må den pakkes i godkjente sekker, man kan ikke benytte bæreposer. Tilsvarende må matavfall kastes i godkjente matavfallsposer.
Vi har avtale med mange butikker om utdeling av matavfallsposer og plastemballasjesekker, se HER hvilken butikk som er nærmest deg.

Finn ditt nærmeste hyttepunkt