Driftsmeldinger:

Ørland gjenvinningsstasjon må holdes stengt lørdag 04.12.21.

Hyttepunkt

Som hytteeier kan du levere avfall på felles hyttepunkter som er satt opp på sentrale steder.

Ofte stilte spørsmål

Kildesortering

Finn din tømmekalender

Hva kan leveres

I hyttecontainerne skal det kun vanlig husholdningsavfall tilsvarende det du vanligvis har under kjøkkenbenken. Glass- og metallemballasje og tekstiler leveres på returpunkt, mens annet avfall leveres på gjenvinningsstasjonene.

Kildesortering av matavfall på hytta

Vi innfører kildesortering av matavfall for alle helårsboliger på Fosen i løpet av 2021. Foreløpig innføres det ikke tilsvarende løsning for fritidsboligene. Men dersom du ønsker å kildesortere matavfall på hytta, har du mulighet til det. Dersom du har egen renovasjonsdunk, kan du ta kontakt for utsett av matavfallsdunk (og evt. papirdunk og pose for plastemballasje). Dersom du leverer hytteavfallet i en hyttecontainer, er det pr i dag satt ut egen dunk for matavfall, papirbeholder og beholder for plastemballasje på noen sentrale hyttepunkt:

For å levere plastemballasjen må den pakkes i godkjente sekker, man kan ikke benytte bæreposer. Tilsvarende må matavfall kastes i godkjente matavfallsposer.

Godkjente sekker for plastemballasje kan hentes hos:

YX bensinstasjon i Rissa: Åpent hverdager fra 06:00 – 22:00, lørdag 08:00 – 22:00 og søndag 09:00 – 22:00.

Best bensinstasjon i Bjugn: Åpent hverdager fra 06:00 – 24:00, lørdag og søndag 08:30 – 24:00.

YX bensinstasjon i Åfjord: Åpent hverdager 07:00 – 21:00, lørdag og søndag 09:00 – 21:00

De tre hyttecontainerne med kildesortering er:
Uddu i Rissa
Steinbruddet i Botngård
Svalan i Åfjord

Finn ditt nærmeste hyttepunkt