Driftsmeldinger:

Ørland gjenvinningsstasjon må holdes stengt lørdag 04.12.21.

Gjenvinningsstasjoner

På gjenvinningsstasjonene kan du levere avfall du ikke får hentet hjemme som farlig avfall, elektrisk avfall, større gjenstander, metall og treverk m.m.

Ofte stilte spørsmål

Kildesortering

Returpunkt

Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon

Åpningstider

Vi har ordinære åpningstider, men hold avstand til personalet. Er du syk så må du vente med å levere avfall til du er frisk igjen.

Åpningstider gjenvinningstasjoner:

Tirsdag og Torsdag kl. 14-19.
Første lørdag i måneden kl. 10-14.

Mandag og Onsdag kl. 14-19.
Siste lørdag i måneden kl. 10-14.

Mandag og Onsdag kl. 12-19.

Onsdag kl. 12-19.

I perioden 1. april- 31. oktober: Torsdager kl. 14-19.
I perioden 01.november – 31. mars: Torsdager kl. 14-18.
Lørdag 26. juni, 24. juli, 28. august, 25. september og 23. oktober  kl 10.00-13.00

Vinter (november – mars)
Roan: Mandag i partallsuker – kl. 15.00-17.00

Sommer (april – oktober)
Roan: Mandag i partallsuker og 19. juli og 02. aug – kl. 14.00-17.00
Reppkleiv: Siste partallsmandag i mnd. – kl. 12.00-13.00

 

Detaljert oversikt finner du HER.

Alle stasjonene er stengt julaften, i romjula, nyttårsaften og alle helligdager.

Hva kan leveres?

For å unngå kø, er det viktig at avfallet er sortert og klar til levering når du kommer på stasjonen. Plaser ulike avfallstyper sammen på tilhengeren. Store gjenstander kan kastes løst, mens mindre gjenstander leveres i gjennomsiktig avfallssekk eller i en pappeske. På grunn av brannfare ved feilsortering i svartsekker, og kostnader med bruk av plastemballasjesekker og matavfallsposer, er levering/tømming av disse gebyrbelagt etter gjeldende prisliste. 
Det skal sorteres i de avfallstypene som er listet under, det er merket i kursiv hvordan avfallet skal kastes/leveres på stasjonen. Dersom du ønsker mer informasjon om hver avfallstype kan du trykke på symbolet.

Gjenvinningsstasjon

Hageavfall
Leveres løst

Klær, tekstiler og sko
Leveres i gjennomsiktig sekk

Papp, papir og kartong
Leveres løst

Isopor
Leveres i gjennomsiktig sekk

Elektronikk
Leveres løst

Vinduer
Leveres løst

Farlig avfall
Leveres løst

Trevirke
Leveres løst

Metall
Leveres løst

Isolasjon
Leveres i gjennomsiktig sekk

Gips
Leveres løst

Impregnert trevirke
Leveres løst

Glass- og metallemballasje
Leveres løst

Gulvbelegg
Leveres i gjennomsiktig sekk

Asbest
Levers på pall i to lag plast

Stein, jord og betong
Leveres i gjennomsiktig sekk

Svartelistede arter
Leveres i gjennomsiktig sekk

Grovavfall
Store ting leveres løst
Små ting leveres i gjennomsiktig sekk

Ombruk

Hva kan ikke leveres?

Følgende avfallstyper tar vi IKKE i mot på gjenbruksstasjonene:

 • Restavfall som typisk samles inn under kjøkkenbenken hjemme, skal kastes i restavfallsdunken hjemme og ikke i grovavfallscontaineren på gjenvinningsstasjonen.
 • Bildekk med eller uten felg. Disse kan leveres til forhandlere av dekk. Det er kun i Rissa og på Ørland gjenvinningsstasjon at de tar i mot dekk (uten felg).
  (Kun felg kan leveres som metall på gjenbruksstasjonene).
 • Rene masser som stein, jord, mur, leca-blokker, sement og røtter fra næringslivskunder.
 • Sprengstoff
 • Radioaktivt avfall

Priser og reglement

Det er nå gebyrfri levering av inntil 3 kubikmeter (men maks 500 kg) sortert avfall fra husholdningene på gjenbruksstasjonene. Tilbudet er iverksatt for å hindre at søppel kommer på avveie, og for å øke fokuset på sortering. Følgende regler gjelder for gebyrfri levering:

· Tilbudet gjelder for husholdnings- og fritidsabonnenter, men IKKE for avfall som kommer fra fjøs eller andre bygninger som har blitt eller blir benyttet til næringsvirksomhet.

· Avfallet må være sortert

Tilbudet om gratis levering av sortert avfall fra husholdninger er tiltenkt normale mengder avfall som kan oppstå hos en husholdning. Eksempelvis ødelagte møbler, ødelagte elektriske artikler, malingsrester, bygningsavfall fra mindre oppussingsprosjekt etc. Det er ikke ment som et tilbud for å større oppussings- og riveprosjekt som genererer store avfallsmengder, da dette vil føre til store kostnader som selskapet må fordele på renovasjonsgebyret.
I tillegg opplever vi at næringslivskunder leverer næringsavfall med private biler.
Det er derfor satt en begrensning på antall kostnadsfrie leveranser.

· Maksimal mengde som kan leveres gratis er 3 kubikkmeter (men maks 500 kg) pr. åpningsdag. Hver kunde/husholdning kan levere maksimalt 4 ganger pr måned, og maksimalt 6 leveranser i løpet av 12 måneder. (for rene masser er maksimal mengde for gratis levering 1 kubikkmeter) 

Dersom du selv ikke har mulighet til å levere avfallet på gjenbruksstasjonene, kan du bestille henting av avfallet fra firma som tilbyr transport. For at firmaet skal kunne levere avfallet gratis må et skjema fylles ut og signeres av kunde og være med til gjenbruksstasjonen når avfallet skal tømmes.

Det kan lønne seg å planlegge hvordan man laster opp avfallet på tilhengeren.
Dette vil spare både deg og andre for mye tid på gjenbruksstasjonen.

Detaljerte retningslinjer for levering av avfall på gjenbruksstasjonen finner du her.

Priser for leveranser av usortert avfall eller avfallsmengder større enn 3 kubikkmeter (1 kubikkmeter for rene masser) eller mer enn 500 kg finner du her.

Fremmede, skadelige plantearter

Hvordan hindre spredning av fremmede arter?

Det er svært viktig at hageavfall som inneholder fremmede, skadelige arter, leveres i lukket sekk til våre gjenbruksstasjoner og behandles på riktig måte der. Det er gratis på våre gjenbruksstasjoner å levere hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Husk at det er forbudt og dumpe hageavfall i naturen!

Merk deg disse!

 • Kjempespringfrø – spres lett langs vassdrag, fortrenger andre planter og bidrar til erosjon.
 • Praklslirekne/kjempeslirekne – formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover!
 • Kjempebjørnkjeks/tromsøpalme – fortrenger andre planter og har giftig plantesaft. Hver plante kan produsere 50.000 frø!
 • Hagelupin – fortrenger andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve 50 år i jorden!

For mer informasjon se Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin side.

Grovavfall

Når avfallstypene over er sortert ut sitter du igjen med en rest som kastes i egen container. Dette kan være møbler, hagemøbler i plast, herdet glass etc. Restavfall som typisk samles inn under kjøkkenbenken hjemme, skal kastes i restavfallsdunken hjemme og ikke i grovavfallscontaineren på gjenvinningsstasjonen.

Grovavfall