/

Søk
Close this search box.

Gjenvinningsstasjoner

På gjenvinningsstasjonene kan du levere avfall du ikke får hentet hjemme som farlig avfall, elektrisk avfall, større gjenstander, metall og treverk m.m.

Åpningstider gjenvinningsstasjoner

(NB: sjekk driftsmeldinger for eventuelle avvik)

Generelle åpningstider:

Tirsdag og Torsdag kl. 13-18.
Første lørdag i måneden kl. 10-14.

Mandag og Onsdag kl. 13-18.
Siste lørdag i måneden kl. 10-14.

Onsdag kl. 13-18.

I og med at det i løpet av 2024 vil bli anlagt en ny, fast gjenvinningsstasjon på Reppkleiva, vil ordningen med «Rulle» ved Roan Kirke utgå. «Rulle» vil kun ha stoppested på Reppkleiva fram til den nye gjenvinningsstasjonen er ferdig.

Rulle tar kun imot avfall fra husholdningskunder. Næringsavfall kan leveres på Åfjord gjenvinningsstasjon.

Oversikt med tidspunkt for 2024 finner du HER.

Alle stasjonene er stengt julaften, i romjula, nyttårsaften, påskeaften og alle helligdager.

Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon

Hva kan leveres?

For å unngå kø, er det viktig at avfallet er sortert og klar til levering når du kommer på stasjonen. Plasser ulike avfallstyper sammen på tilhengeren. Store gjenstander kan kastes løst, mens mindre gjenstander leveres i gjennomsiktig avfallssekk eller i en pappeske. På grunn av brannfare ved feilsortering i svartsekker, og kostnader med bruk av plastemballasjesekker og matavfallsposer, er levering/tømming av disse gebyrbelagt etter gjeldende prisliste. 
Det skal sorteres i de avfallstypene som er listet under, det er merket i kursiv hvordan avfallet skal kastes/leveres på stasjonen. Dersom du ønsker mer informasjon om hver avfallstype kan du trykke på symbolet.

Gjenvinningsstasjon

Hageavfall
Leveres løst

Klær, tekstiler og sko
Leveres i gjennomsiktig sekk

Papp, papir og kartong
Leveres løst

Isopor
Leveres i gjennomsiktig sekk

Elektronikk
Leveres løst

Vinduer
Leveres løst

Farlig avfall
Leveres løst

Trevirke
Leveres løst

Metall
Leveres løst

Isolasjon
Leveres i gjennomsiktig sekk

Gips
Leveres løst

Impregnert trevirke
Leveres løst

Glass- og metallemballasje
Leveres løst

Gulvbelegg
Leveres i gjennomsiktig sekk

Asbest
Levers på pall i to lag plast

Stein, jord og betong
Leveres i gjennomsiktig sekk

Svartelistede arter
Leveres i gjennomsiktig sekk

Ombruk

Grovavfall
Store ting leveres løst

Restavfall
Små ting leveres i gjennomsiktig sekk

Hva kan ikke leveres?

Følgende avfallstyper tar vi IKKE imot på gjenbruksstasjonene:

 • Restavfall som typisk samles inn under kjøkkenbenken hjemme, skal kastes i restavfallsdunken hjemme og ikke i grovavfallscontaineren på gjenvinningsstasjonen.
 • Rene masser som stein, jord, mur, leca-blokker, betong og røtter fra næringslivskunder.
 • Sprengstoff og fyrverkeri
 • Radioaktivt avfall

Priser og reglement

Det er nå gebyrfri levering av inntil 3 kubikmeter (men maks 500 kg) sortert avfall fra husholdningene på gjenbruksstasjonene. Tilbudet er iverksatt for å hindre at søppel kommer på avveie, og for å øke fokuset på sortering. Følgende regler gjelder for gebyrfri levering:

Tilbudet gjelder for husholdnings- og fritidsabonnenter, men IKKE for avfall som kommer fra fjøs eller andre bygninger som har blitt eller blir benyttet til næringsvirksomhet.

Avfallet må være sortert

Tilbudet om gratis levering av sortert avfall fra husholdninger er tiltenkt normale mengder avfall som kan oppstå hos en husholdning. Eksempelvis ødelagte møbler, ødelagte elektriske artikler, malingsrester, bygningsavfall fra mindre oppussingsprosjekt etc. Det er ikke ment som et tilbud for å større oppussings- og riveprosjekt som genererer store avfallsmengder, da dette vil føre til store kostnader som selskapet må fordele på renovasjonsgebyret.
I tillegg opplever vi at næringslivskunder leverer næringsavfall med private biler.
Det er derfor satt en begrensning på antall kostnadsfrie leveranser.

Maksimal mengde som kan leveres gratis er 3 kubikkmeter (men maks 500 kg) pr. åpningsdag. Hver kunde/husholdning kan levere maksimalt 1 gang pr åpningsdag, 4 ganger pr måned, og maksimalt 6 leveranser i løpet av 12 måneder. (for rene masser er maksimal mengde for gratis levering 1 kubikkmeter) 

Dersom du selv ikke har mulighet til å levere avfallet på gjenbruksstasjonene, kan du bestille henting av avfallet fra firma som tilbyr transport. For at firmaet skal kunne levere avfallet gratis må et skjema fylles ut og signeres av kunde og være med til gjenbruksstasjonen når avfallet skal tømmes.

Det kan lønne seg å planlegge hvordan man laster opp avfallet på tilhengeren.
Dette vil spare både deg og andre for mye tid på gjenbruksstasjonen.

Detaljerte retningslinjer for levering av avfall på gjenbruksstasjonen finner du her.

Priser for leveranser av usortert avfall eller avfallsmengder større enn 3 kubikkmeter (1 kubikkmeter for rene masser) eller mer enn 500 kg finner du i prislistene under. Alle priser er oppgitt eks. mva. Prislistene gjelder for:

 • Næringskunder
 • Private husholdningskunder/fritidskunder for leveranser større enn maksgrense
 • Private husholdningskunder/fritidskunder som ikke ønsker å sortere avfallet
 • Kunder som ikke er abonnenter hos Fosen Renovasjon IKS

Bildekk uten felg: Det kan leveres opp til 8 dekk kostnadsfritt. Ved større leveranser må det betales iht. prisliste.
Bildekk med felg: Dekk med felg kan leveres iht. prisliste.
Du kan også levere dekk med og uten felg til forhandlere av dekk.

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.24

 • Svartsekk 157 kr pr sekk

  Ekstra gebyr ved levering av svartsekk.

 • Matavfallspose 21 kr pr sekk

  Ekstra gebyr ved levering/tømming fra matavfallspose.

 • Grovavfall / usortert avfall 493 kr pr m³ eller 104 kr pr sekk

  Store og grove gjenstander (> 1 meter). Eksempelvis mdf-plater, store plastmøbler, sofa, madrasser, lecastein, murstein, toalett etc.

 • Brennbart restavfall 396 kr pr m³ eller 87 kr pr sekk

  Mindre gjenstander (< 1 meter). F.eks. plastkanner, skitne tekstiler som ikke er egnet til ombruk, porselen, glass (ikke emballasje), bøker (som ikke er egnet til gjenbruk), leker etc.

 • Hageavfall 126 kr pr m³

  Kvist, hageavfall (ikke røtter, jord, grus og stein)

 • Blandet trevirke 243 kr pr m³

  Alle trematerialer med og uten maling, rivningstrevirke, kan inneholde spiker men ikke større metallgjenstander som bolter etc.

 • Metall Gratis

  Takplater, sykler, vedovner, varmtvannsberedere, alt av metall

 • Papp, kartong og papir 119 kr pr m³
 • Pappball (presset) 327 kr pr stk
 • Hvitevarer, EE-avfall ** 166 kr pr m³

  Hvitevarer, elektronisk-avfall og annet elektrisk utstyr

 • Glass- og metallemballasje Gratis

  Syltetøyglass, vinflasker, hermetikkbokser

 • Gips 546 kr pr m³

  Gipsplater

 • Landbruksplast/folieplast 423 kr pr m³
 • Landbruksplast (ball/presset) 2220 kr pr tonn
 • Emballasjeisopor 88 kr pr m³

  Emballasjeisopor, (ikke byggisopor)

 • Mineralull 362 kr pr m³

  Glava, steinull

 • Plastemballasje (husholdningslignende) 39 kr pr sekk

  140 L sekk

 • Plastemballasje (husholdningslignende) 95 kr pr sekk

  800 L sekk

 • Dekk u/felg* 62 kr pr stk
 • Dekk m/felg* 84 kr pr stk
 • Rene masser* 690 kr pr m³

  Jord, stein, leka, betong

 • Salg av sekker 67 kr pr sekk

  800L

 • Salg av sekker 31 kr pr sekk

  240L

 • Avfall levert utenom åpningstid 1116 kr pr gang

  Etter avtale med betjening

 • Sorteringskostnad 1185 kr pr time

  Ved levering av avfall som ikke er sortert, kan det være behov for ettersortering. Dette blir fakturert etter medgått tid i tillegg til behandlingskostnader.

 • Div. spesialfraksjoner 804 kr pr m³

  Nøter, tauverk, PVC-rør, rør, blåser, fiberduk, PP, skytematter, transportbånd, trekkrør, PEX-rør, leppefiskskjul i bunt, luseskjørt etc.

Ved store leveranser kontakt Fosen Renovasjon på tlf: 73 85 85 90
* Tilbudet gjelder leveranser fra husholdninger. Vi har ikke mottak av disse fraksjonene fra næringskunder. 

**Denne prisen gjelder om EE-avfallet er sortert i følgende fraksjoner: Lysrør, lyspærer, mobiltelefoner/nettbrett/PCer, batteri, kabler/ledninger, småelektronikk, fiberkabel og større EE-avfall.
Dersom det leveres større mengder som ikke er sortert, vil sorteringskostnad faktureres basert på medgått tid.

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.24

Ved store leveranser skal kunde alltid kontakte Fosen Renovasjon på tlf: 73 85 85 90

 • Grovavfall/usortert avfall 838 kr pr m³

  Møbler, plastkanner, madrasser

 • Brennbart restavfall 672 kr pr m³

  Husholdningsavfall, matavfall, organisk avfall

 • Hageavfall 214 kr pr m³

  Kvist, hageavfall (ikke røtter, jord, grus og stein)

 • Blandet trevirke 413 kr pr m³

  Alle trematerialer med og uten maling, rivniningstrevirke, kan inneholde spiker men ikke større metallgjenstander som bolter etc.

 • Metall Gratis

  Takplater, sykler, vedovner, varmtvannsberedere, alt av metall

 • Impregnert trevirke 1176 kr pr m³

  Terrassebord, gjerdestaur, lysstolper

 • Papp, kartong og papir 203 kr m³

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.24

 • 7011 – Spillolje, refusjonsberettiget Gratis
 • 7012 – Spillolje ikke refusjonsberettiget 8,14 kr pr kg
 • 7021 – Olje og fettavfall 33,46 kr pr kg
 • 7022 – Oljeforurenset masse (oljefilter, oljesuger o.l.) 20,29 kr pr kg
 • 7023 – Drivstoff og fyringsolje (diesel/parafin/bensin o.l.) 13,77 kr pr kg
 • 7024 – Oljefilter 8,14 kr pr kg
 • 7025 – Mud/Råolje 9,08 kr pr kg
 • 7041 – Organiske løsemidler med halogen 60,65 kr pr kg
 • 7042 – Organiske løsemidler uten halogen 13,77 kr pr kg
 • 7051 – Maling, lim og lakk 8,84 kr pr kg
 • 7055 – Spraybokser 18,07 kr pr kg
 • 7111 – Bekjempningsmidler 44,16 kr pr kg
 • 7121 – Isocyanater, polymeriserended stoff 41,47 kr pr kg
 • 7131 – Syrer, uorganiske 33,46 kr pr kg
 • 7132 – Baser, uorganiske 23,99 kr pr kg
 • 7133 – Rengjøringsmidler, fast og flytende 13,77 kr pr kg
 • 7134 – Surt organisk avfall 30,83 kr pr kg
 • 7220 – Fotokjemikalier 13,77 kr pr kg
 • 7240 – KFK-gasss 455,35 kr pr kg
 • 7261 – Brannslukkere 18,79 kr pr kg
 • 7093 – Småbatterier usortert 6,07 kr pr kg
 • 7092 – Blybatterier/blyakkumulator Gratis
 • 7091- Sement/mørtel/flislim o.l. ubrukt 72,94 kr pr kg
 • Herdere, organiske peroksider 207,30 kr pr kg
 • 7098 – Impregnert trevirke: Terrassebord, gjerdestaur, lysstolper 691,61 kr pr m³
 • 7250 – Asbest: Eternittplater og rør i asbestholdig materiale (leveres på pall pakket i to lag plast, max høyde 0.5 m) 2,18 kr pr kg
 • 7156 – Ftalater: Gulvbelegg, rørisolasjon, markisolasjon 12,00 kr pr kg
 • 7157 – Sandwichelementer 27,88 kr pr kg
 • 7211 – Isolerglass produsert/importert mellom 1965-1980
 • 7211 – Glass m/PCB > 1m² 62,36 kr pr stk
 • 7211 – Glass m/PCB < 1m² 43,31 kr pr stk
 • 7211 – Ved mer enn 5 stk vindu skal leveranse veies 1,49 kr pr kg
 • 7158 – Isolerglass etter 1980 kan inneholde klorparafiner
 • 7158 – Glass m/KLP > 1m² 634,05 kr pr stk
 • 7158 – Glass m/KLP < 1m² 440,31 kr pr stk
 • 7158 – Ved mer enn 5 stk vindu skal leveranses veies 17,61 kr pr kg

Det tas forbehold ved levering av andre stoffer eller stoffer som feildeklareres.
Det vil da etterfaktureres basert på kostnad fra nedstrøms behandler.

Fremmede, skadelige plantearter

Hvordan hindre spredning av fremmede arter?

Det er svært viktig at hageavfall som inneholder fremmede, skadelige arter, leveres i lukket sekk til våre gjenbruksstasjoner og behandles på riktig måte der. 

Husk at det er forbudt og dumpe hageavfall i naturen!

Merk deg disse!

 • Kjempespringfrø – spres lett langs vassdrag, fortrenger andre planter og bidrar til erosjon.
 • Praklslirekne/kjempeslirekne – formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover!
 • Kjempebjørnkjeks/tromsøpalme – fortrenger andre planter og har giftig plantesaft. Hver plante kan produsere 50.000 frø!
 • Hagelupin – fortrenger andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve 50 år i jorden!

For mer informasjon se Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin side.

Grovavfall

Når alt annet er sortert ut sitter du igjen med Grovavfall eller Restavfall. I grovavfallscontaineren kaster du store/grove gjenstander (>1m) mdf-plater, store plastmøbler, sofa, madrasser, toalett og mindre mengder lecastein, murstein, etc.

Grovavfall

Restavfall

Når alt annet er sortert ut sitter du igjen med Grovavfall eller Restavfall. I restavfallscontaineren kaster du små gjenstander (<1m) plastkanner, skitne tekstiler som ikke er egnet til ombruk, porselen, glass (ikke emballasje), bøker (som ikke er egnet til gjenbruk), leker (uten elektronikk) etc. Restavfall som typisk samles inn under kjøkkenbenken hjemme, skal kastes i restavfallsdunken hjemme og ikke i restavfallscontaineren på gjenvinningsstasjonen.

Restavfall