sorterepluss.png

Fulle glasscontainere

Våre containere for glass og metall har dessverre ikke blitt tømt som avtalt denne uka. Vi jobber med å finne en løsning på situasjonen, og har satt ut ekstra containere for glass på de av returpunktene som er helt fulle. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.


Sortering julegavepapir

Glanset julegavepapir leveres som restavfall, det er ikke gjenvinnbart på grunn av at det inneholder minimalt med papirfiber, og egner seg kun til forbrenning eller til å brukes igjen neste år. Renovatørene har delt ut en sekk til hver husstand som kan leveres sammen med restavfallet på nyåret. Men har du fått pakker som er […]


Isolasjon/mineralull skal sorteres i egen presscontainer

Isolasjon, som steinull og glassull skal fra nå av kastes i egne presscontainere på våre gjenbruksstasjoner. Vi har satt ut nye presscontainere på våre gjenvinningsstasjoner, Isolasjonen kan leveres i sekker eller løst. Isolasjon kan ikke leveres med brennbart avfall, da det kan gi driftsproblemer i forbrenningsovnen. Isolasjonen sendes videre til godkjent deponi etter den har […]


Endring i kjøredag!

I tømmekalenderen til rute 8 i Bjugn kommune, rute 1 og 2 i  Ørland kommune, og rute 16.2 i Indre Fosen Kommune, står det at vi skal komme og tømme restavfall på julaften. Renovatørene våre kjører disse rutene lørdag 22.desember, slik lar vi julefreden senke seg litt tidligere. Endringen vil også blir varslet pr. sms.


Fritidsbåter

Har du en kassert fritidsbåt du vil kvitte deg med?  Fosen Renovasjon IKS tar imot båter inntil 15 fot på gjenvinningsstasjonene i Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland. På gjenvinningsstasjonene våre opplever vi nå at mange leverer inn de gamle båtene sine, i stedet for at de blir liggende ute i naturen.  Vi har fått inn 19 båter allerede […]