Fosen Renovasjon IKS

- avfallshåndtering på Fosen

Kildesortering

Åpningstider gjenvinningstasjoner

Fritidsrenovasjon

Tømmekalender

Ofte stilte spørsmål

10 mest stilte spørsmål

Eierne til Fosen Renovasjon har bestemt at vi skal ha kildesortering av matavfall. Dette gjelder alle abonnenter. Eneste unntak for matdunk er dersom du har eller inngår kompostavtale. Les mer her. 

For renovatørene er håndteringen av den miste avfallsdunken (80-liter) verre enn de som er større. Den minste dunken er for lav til festene på renovasjonsbilene, slik at renovatøren må løfte dunken opp. I tillegg er den smalere og det fører til at den er verre å trille, spesielt når det er snø. Når renovatørene tømmer 600 dunker pr dag har dette stor betydning for HMS for renovatørene.
Størrelsen på matdunken har ikke betydning for renovasjonsgebyret (bestemmes av størrelsen på restavfallsbeholderen)
Det stemmer at matavfallsbeholderen sjelden vil fylles i stor grad, da maten må tømmes hver 14. dag for å unngå luktproblemer.

Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnert tilbake på tanken. Når vannet spyles tilbake, vil noe av slammet som sitter fast i bunnen av tanken løsne. Dette slammet flyter opp på overflaten, og tanken vil se full ut.

Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken. Om du har fått varsel om at denne mangler så har det enten aldri vært dykkert eller så har den falt av i løpet av tiden som har gått etter at tanken ble satt ned.

Vi sender i utgangspunktet alle fakturaer digitalt; som Avtalegiro, e-faktura, til din digitale postkasse som du selv har opprettet (Digipost eller eBoks) eller Altinn. Dersom du har reservert deg mot å få digital post eller mottar faktura i Altinn som ikke åpnes innen 2 virkedager blir faktura sendt som vanlig papirpost hjem til deg. 

Det kan skyldes at du tidligere har betalt en faktura i den personen sitt navn fra din nettbank. Da blir e-fakturaavtalen knyttet til ditt navn dersom du har godtatt “eFaktura – ja takk til alle” som innstilling i din nettbank. Du må slette e-fakturaavtalen i nettbanken din for å unngå at du får fremtidige e-faktura som gjelder denne personen.

Vi har dessverre ingen ordning for fast utsendelse av faktura på e-post. Du kan velge mellom å motta faktura i din digitale postkasse Digipost/eBoks eller Altinn, som e-faktura, avtalegiro eller EHF (for bedriftskunder).

Du oppretter selv Avtalegiro og/eller e-faktura når du betaler faktura i nettbanken. Din e-fakturareferanse er ditt kundenummer som du finner øverst i høyre hjørne på faktura. Du velger selv om du vil ha en av delene eller begge. Dersom du oppretter både Avtalegiro og e-faktura mottar du faktura direkte i nettbanken din og beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Du finner mer informasjon om dette hos din egen bank.

Det kan være at du ikke har vært oppmerksom på at du har mottatt opprinnelig faktura fra oss i din digital postkasse (Digipost eller eBoks), eller i Altinn. Dersom vi får en faktura i retur, sjekker vi at vi har riktig adresse og sender den ut på nytt med utsatt forfallsdato.
Dersom du har e-faktura må du husk å godkjenne denne i nettbanken for at den skal trekkes. Sjekk i nettbanken om det ligger e-faktura der som ikke er godkjent. Sjekk også om samboer eller ektefelle har mottatt e-faktura (For mer info sjekk eget punkt «Hvorfor har jeg mottatt e-faktura for en annen person i min nettbank?»
Dersom du har Avtalegiro skal beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Det forutsetter dekning på konto og at du er satt høy nok beløpsgrense til at beløpet kan trekkes.

Du kan nå velge å abonnere på SMS-varsling. Du vil da få en tekstmelding kl. 20.00 kvelden før henting.

Man kan melde seg på varsling for restavfallstømming og/eller tømming av papir/plast. Det koster kr 1,- per mottatte melding, noe som vil trekkes på mobilregninga.

Det vil også sendes ut driftsmeldinger som f.eks utsatt rute på grunn av sterk vind etc. Dette vil sendes alle som abonnerer på tjenesten for papir/plast.

For påmelding send en SMS til 2300 med: Fosen rutenummer

Trykk her for å finne ditt rutenummer.

Eksempel på melding om papirtømming på rute 7: Fosen 7P

Eksempel på melding om restavfallstømming på rute 16.2: Fosen 16-2R

For å melde deg av kan du sende SMS til 2300 med: Fosen STOPP