sorterepluss.png

Vi søker ny daglig leder

Vi jobber i en bransje i utvikling, med spennende og utfordrende endringer som følge av økte miljøkrav og arbeid mot sirkulær økonomi. Som ny daglig leder i Fosen Renovasjon IKS skal du være med å styre utviklingen i tråd med selskapets strategi med fokus på miljø, effektivitet og service. Ansvarsområder Sikre selskapets strategiske og økonomiske […]


Endringer i tømmeruter pga ras

Renovasjonsbilen kjører som normalt i Stokksund, Stokkøya og Linesøya. Den utsatte papirruten (P20) blir ikke kjørt, neste henting blir mandag 30.09.19. Dere kan sette ut en ekstra pappeske med papir ved siden av papirdunken.


Utdeling av plastemballasje sekker

Vi starter utdeling av plastemballasjesekker i september. Dersom du har vært flink til å kildesortere og har brukt opp sekkene kan du sende en e-post til [email protected], så tar vi med noen sekker på renovasjonsbilen og legger igjen på dunken på neste tømmedag. Nytt av året er at sekkene har en blåfarge slik at vi […]


Feil på avløpsanlegg er utbedret

Feilen på avløpsanlegget i Råkvågen er nå utbedret. Det er tatt vannprøver på stranda, og det er vurdert at evt. bading kan gjenopptas. Det er noe bakterier i vannet og det anbefales å unngå svelging av vann og det anbefales å dusje etter bading.