/

Søk
Close this search box.

Mest stilte spørsmål

Du får nye matavfallsposer og plastemballasjesekker ved å spørre i kassen i de fleste dagligvarebutikker på Fosen. Fullstendig liste over butikker med ordningen finner her.

Er det noe vits i å sortere avfallet?  JA, det er det!

Vi frakter sortert avfall videre og sørger for at det går videre til materialgjenvinning (resirkulering), eller til energigjenvinning (forbrenning).

Matavfallet:
Matavfallet fraktes til Ecopro i Verdal, der det omdannes til biogass og gjødsel. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. For mer informasjon, se her: https://ecopro.no/

Plastemballasje:
All plastemballasje fra norske husholdninger sendes via Grønt Punkt til anlegg i Tyskland som har spesialisert seg på husholdningsavfall og har høy materialgjenvinningsgrad. Ref. Grønt Punkt ble det i 2019 materialgjenvunnet over 65% av plastemballasjen.  Plasten blir sortert i 5-7 kvaliteter. De enkelte plastkvalitetene er råvarer som plastindustrien bruker i sin produksjon. 
Norsk husholdningsplast blir brukt i produkter som kabelrør, lekestativ, dører, gjerdestolper, møbler, blomsterkasser og søppelkasser.
75% av transporten til Tyskland foregår med tog.

Papp, papir og kartong:
Alt sendes samlet til Retura TRV i Trondheim, som sorterer ut de ulike typene for videre gjenvinning.
Papir leveres hovedsakelig til Norske Skog på Skogn og blir til nytt avispapir.
Papp leveres hovedsakelig til Ranheim Paper and Board og brukes som råstoff i produksjon av nye papp-produkter. 
Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som brukes til for eksempel pizzaesker eller frokostblandingsesker.

Glass- og metallemballasje:
Sendes til Sirkel Glass AS sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Glass og metaller kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmaterialet Glasopor. 

Restavfallet:
Restavfall er det avfallet som ikke kan gjenvinnes.
Restavfallet kjøres til forbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral, energien utnyttes til oppvarming av hus (fjernvarme).

Om du har spørsmål om sortering så finner du svar på mye i vår sorteringsveileder. 
Resten finner du svar på på www.sortere.no

Vi har eget skjema for bytting av dunker, følg linken her. 

Her finner du tømmekalendere.

Vi har tatt i bruk ny distribusjonskanal for utsending av faktura, og alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt i prioritert rekkefølge:

  • EHF (gjelder firma/org.nr.) som er registrert i ELMA-registeret
  • eFaktura såfremt du har krysset av for «Ja takk til alle» i nettbanken din
  • pr. epost dersom du har gitt beskjed til post@fosen.renovajon.no slik at vi får registrert epostadressen din i vårt system

 

Dersom faktura ikke blir sendt digitalt,  blir den levert som papirfaktura i postkassen din. Har du inngått avtale om avtalegiro, vil den gå som vanlig uavhengig av hvordan du mottar fakturaen din da avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faktura. Dersom du i tillegg til avtalegiro inngår avtale om eFaktura (dvs. krysser av for «Ja takk til alle» i nettbanken) vil du få faktura direkte i nettbanken og du slipper å få papirfaktura i postkassen.

Du oppretter selv Avtalegiro og/eller eFaktura i nettbanken. Bankene har gjort en endring på oppsettet i Efaktura fra 01.12.21. For at du skal motta eFaktura må du aktivere «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i nettbanken din. Endringen medfører også at man ikke kan opprette eFaktura-avtale på faktura utstedt til andre. Dersom du oppretter både Avtalegiro og eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din og beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Du finner mer informasjon om dette hos din egen bank.

Vi har regler for fritak, og de finner du ved å følge linken her.

Søk opp din adresse her, og trykk på knappen merket abonner varsling