Fosen Renovasjon IKS

- avfallshåndtering på Fosen

Kildesortering

Åpningstider gjenvinningstasjoner

Fritidsrenovasjon

Tømmekalender

Ofte stilte spørsmål

10 mest stilte spørsmål

Du får nye matavfallsposer og plastemballasjesekker ved å spørre i kassen i de fleste dagligvarebutikker på Fosen. Fullstendig liste over butikker med ordningen finner her.

Er det noe vits i å sortere avfallet?  JA, det er det!

Vi frakter sortert avfall videre og sørger for at det går videre til materialgjenvinning (resirkulering), eller til energigjenvinning (forbrenning).

Matavfallet:
Matavfallet fraktes til Ecopro i Verdal, der det omdannes til biogass og gjødsel. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. For mer informasjon, se her: https://ecopro.no/

Plastemballasje:
All plastemballasje fra norske husholdninger sendes via Grønt Punkt til anlegg i Tyskland som har spesialisert seg på husholdningsavfall og har høy materialgjenvinningsgrad. Ref. Grønt Punkt ble det i 2019 materialgjenvunnet over 65% av plastemballasjen.  Plasten blir sortert i 5-7 kvaliteter. De enkelte plastkvalitetene er råvarer som plastindustrien bruker i sin produksjon. 
Norsk husholdningsplast blir brukt i produkter som kabelrør, lekestativ, dører, gjerdestolper, møbler, blomsterkasser og søppelkasser.
75% av transporten til Tyskland foregår med tog.

Papp, papir og kartong:
Alt sendes samlet til Retura TRV i Trondheim, som sorterer ut de ulike typene for videre gjenvinning.
Papir leveres hovedsakelig til Norske Skog på Skogn og blir til nytt avispapir.
Papp leveres hovedsakelig til Ranheim Paper and Board og brukes som råstoff i produksjon av nye papp-produkter. 
Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som brukes til for eksempel pizzaesker eller frokostblandingsesker.

Glass- og metallemballasje:
Sendes til Sirkel Glass AS sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Glass og metaller kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmaterialet Glasopor. 

Restavfallet:
Restavfall er det avfallet som ikke kan gjenvinnes.
Restavfallet kjøres til forbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral, energien utnyttes til oppvarming av hus (fjernvarme).

Tømmekalenderen kommer i posten i romjulen, men du kan også søke den opp her. 

Om du har spørsmål om sortering så finner du svar på mye på vår sorteringsveileder. 
Resten finner du svar på på www.sortere.no

Vi har eget skjema for bytting av dunker, følg linken her. 

Vi sender i utgangspunktet alle fakturaer digitalt; som Avtalegiro, e-faktura, til din digitale postkasse som du selv har opprettet (Digipost eller eBoks) eller Altinn. Dersom du har reservert deg mot å få digital post eller mottar faktura i Altinn som ikke åpnes innen 2 virkedager blir faktura sendt som vanlig papirpost hjem til deg. 

Vi har dessverre ingen ordning for fast utsendelse av faktura på e-post. Du kan velge mellom å motta faktura i din digitale postkasse Digipost/eBoks eller Altinn, som e-faktura, avtalegiro eller EHF (for bedriftskunder).

Du oppretter selv Avtalegiro og/eller eFaktura i nettbanken. Bankene har gjort en endring på oppsettet i Efaktura fra 01.12.21. For at du skal motta eFaktura må du aktivere «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i nettbanken din. Endringen medfører også at man ikke kan opprette eFaktura-avtale på faktura utstedt til andre. Dersom du oppretter både Avtalegiro og eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din og beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Du finner mer informasjon om dette hos din egen bank.

Vi har regler for fritak, og de finner du ved å følge linken her.

Du kan nå velge å abonnere på SMS-varsling. Du vil da få en tekstmelding kl. 20.00 kvelden før henting.

Man kan melde seg på varsling for avfallstømming.

Det vil også sendes ut driftsmeldinger som f.eks utsatt rute på grunn av sterk vind etc.

For påmelding send en SMS til 2300 med: Fosen rutenummer

Trykk her for å finne ditt rutenummer.

Eksempel på melding om papirtømming på rute 7: Fosen 7

For å melde deg av kan du sende SMS til 2300 med: Fosen STOPP