sorterepluss.png

Kommunal andel

Vi får en del spørsmål angående kommunal andel. Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene. Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon. Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.


Osen gjenvinningsstasjon er åpen og Rulle kommer tilbake.

Midtre Namdal avfallsselskap melder om at de åpner sine gjenvinningsstasjoner igjen, med restriksjoner. Det vil si at de åpner stasjonen i Osen og Rulle kommer tilbake. Restriksjoner: Kun noen få biler kommer inn på området samtidig, dette blir regulert av ansatte på stasjonen. De som må vente, venter inne i bilen. Personer som er i […]


Tekniske problemer med bil

Fosen Renovasjon IKS tok over renovasjonstjenestene i gamle Leksvik og Roan fra 01.01.2020. I forbindelse med overtagelsen tok selskapet over eiendeler til de to områdene. Dette innebar blant annet en renovasjonsbil med to kammer som er spesialtilpasset henting av to fraksjoner. Denne bilen har vi hatt store problemer med etter overtagelsen, med stadige verkstedopphold. Når […]


Det oppfordres til å avvente alle strandryddeaksjoner

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden. Avfallsselskap og gjenvinningstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom Ryddeaksjoner […]


Korona – Renovasjon

Henting av avfall hjemme Avfallshentinga går foreløpig som vanlig. Sørg for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken din. Da beskytter du renovatører og de som er i kontakt med avfallet mot potensiell smitte fra avfallet. Pass på at alt avfallet ditt ligger i dunkene/plastsekken, og ikke havner […]