Fosen Renovasjon IKS

- avfallshåndtering på Fosen

Er ikke dunkene dine tømt?
Snø og glatte veier skaper problemer for renovatørene. Det er nødvendig med brøyting og strøing helt inntil dunkene nå. Om dunkene dine ikke er tømt så kan du sette frem ekstra avfall neste gang.
Julegavepapirsekken
Julegavepapir og gavebånd er restavfall. Sekken skal derfor settes fram ved restavfallsdunken. Har du ikke fått sekk så kan du bruke en annen blank sekk. Tips: brett sammen papiret i stedet for å krølle det, da får du plass til mye mer. God Jul!
Ombygging på Monstad
Det kan bli endret kjøremønster på gjenvinningsstasjonen i Åfjord på grunn av ombygging. Følg anvisning når du kommer til området. Vi må også stenge byttebua fram til våren. Men vi vil tipse om: Brukt Å My Mer på Årnes handel. Dette er en bruktbutikk med masse fint til lave priser. Du kan ringe 913 73 969 for å høre om de kan ta i mot det du vil levere.
Previous
Next

10 mest stilte spørsmål

Du får nye matavfallsposer og plastemballasjesekker ved å spørre i kassen i de fleste dagligvarebutikker på Fosen. Fullstendig liste over butikker med ordningen finner her.

Er det noe vits i å sortere avfallet?  JA, det er det!

Vi frakter sortert avfall videre og sørger for at det går videre til materialgjenvinning (resirkulering), eller til energigjenvinning (forbrenning).

Matavfallet:
Matavfallet fraktes til Ecopro i Verdal, der det omdannes til biogass og gjødsel. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. For mer informasjon, se her: https://ecopro.no/

Plastemballasje:
All plastemballasje fra norske husholdninger sendes via Grønt Punkt til anlegg i Tyskland som har spesialisert seg på husholdningsavfall og har høy materialgjenvinningsgrad. Ref. Grønt Punkt ble det i 2019 materialgjenvunnet over 65% av plastemballasjen.  Plasten blir sortert i 5-7 kvaliteter. De enkelte plastkvalitetene er råvarer som plastindustrien bruker i sin produksjon. 
Norsk husholdningsplast blir brukt i produkter som kabelrør, lekestativ, dører, gjerdestolper, møbler, blomsterkasser og søppelkasser.
75% av transporten til Tyskland foregår med tog.

Papp, papir og kartong:
Alt sendes samlet til Retura TRV i Trondheim, som sorterer ut de ulike typene for videre gjenvinning.
Papir leveres hovedsakelig til Norske Skog på Skogn og blir til nytt avispapir.
Papp leveres hovedsakelig til Ranheim Paper and Board og brukes som råstoff i produksjon av nye papp-produkter. 
Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som brukes til for eksempel pizzaesker eller frokostblandingsesker.

Glass- og metallemballasje:
Sendes til Sirkel Glass AS sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Glass og metaller kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmaterialet Glasopor. 

Restavfallet:
Restavfall er det avfallet som ikke kan gjenvinnes.
Restavfallet kjøres til forbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral, energien utnyttes til oppvarming av hus (fjernvarme).

Om du har spørsmål om sortering så finner du svar på mye på vår sorteringsveileder. 
Resten finner du svar på på www.sortere.no

Vi har eget skjema for bytting av dunker, følg linken her. 

Her finner du tømmekalendere.

Vi sender i utgangspunktet alle fakturaer digitalt; som Avtalegiro, e-faktura, til din digitale postkasse som du selv har opprettet (Digipost eller eBoks) eller Altinn. Dersom du har reservert deg mot å få digital post eller mottar faktura i Altinn som ikke åpnes innen 2 virkedager blir faktura sendt som vanlig papirpost hjem til deg. 
Post som blir sendt til virksomheter og organisasjoner ( med organisasjonsnummer) vil kun bli sendt digitalt og vil ikke sendes pr. post.

Vi har dessverre ingen ordning for fast utsendelse av faktura på e-post. Du kan velge mellom å motta faktura i din digitale postkasse Digipost/eBoks eller Altinn, som e-faktura, avtalegiro eller EHF (for bedriftskunder).

Du oppretter selv Avtalegiro og/eller eFaktura i nettbanken. Bankene har gjort en endring på oppsettet i Efaktura fra 01.12.21. For at du skal motta eFaktura må du aktivere «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i nettbanken din. Endringen medfører også at man ikke kan opprette eFaktura-avtale på faktura utstedt til andre. Dersom du oppretter både Avtalegiro og eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din og beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Du finner mer informasjon om dette hos din egen bank.

Vi har regler for fritak, og de finner du ved å følge linken her.

Søk opp din adresse her, og trykk på knappen merket abonner varsling