sorterepluss.png

Trenger du flere poser?

Slik får du nye matavfallsposer: Knyt en grønn matavfallspose på matavfallsdunken når den skal tømmes. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes. Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling.   Slik får du nye plastemballasjeposer: Knyt en vanlig bærepose på papirdunken når den skal tømmes. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes. Husk å […]


Kommunal andel

Vi får en del spørsmål angående kommunal andel. Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene. Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon. Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.


Fakturering

Fra 2021 vil vi sende ut faktura 4 ganger pr. år både for husholdninger/boliger og for hytter/fritidsboliger: termin (januar, februar og mars): forfallsdato 20. februar termin (april, mai og juni): forfallsdato 20. mai termin (juli, august og september): forfallsdato 20. august termin (oktober, november og desember): forfallsdato 20. november Første faktura vil bli sendt ut […]


Endrede rutenummer

Som mange ser på tømmekalenderen for 2021, så har de fleste fått eller vil få nye rutenummer i løpet av året. Det er på grunn av innføring av matdunken. Om du søker på adressen din, så er det riktig rute som kommer opp. De i Åfjord har samme rute hele året, men resten bytter rute […]


Julen 2020

Alle våre gjenvinningstasjoner har stengt i perioden 24.12.20 – 01.01.21. Renovatørene jobber også i julen for å hente inn avfall hjemme hos deg. Men sjekk renovasjonskalenderen, noen tømmedager er forskjøvet.   God Jul!