sorterepluss.png

Strandrydding Fosen 2021

Hurra! Mange tar kontakt angående strandrydding i år også, og vi skal bidra så godt vi kan. Renovasjonsbilen tar med seg strandryddesekker som står ved restavfallsdunkene. Strandryddesekkene kan også leveres gratis på gjenvinningstasjonene. Strandryddesekker finner du her: Ørland: Bjugn gjenvinningstasjon, Ørland gjenvinningstasjon, Circel K på Brekstad og på Best i Botngård. Åfjord: Åfjord gjenvinningstasjon, Coop […]


Trenger du flere poser?

Slik får du nye matavfallsposer: Knyt en grønn matavfallspose på matavfallsdunken når den skal tømmes. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes. Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling.   Slik får du nye plastemballasjeposer: Knyt en vanlig bærepose på papirdunken når den skal tømmes. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes. Husk å […]


Kommunal andel

Vi får en del spørsmål angående kommunal andel. Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene. Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon. Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.


Fakturering

Fra 2021 vil vi sende ut faktura 4 ganger pr. år både for husholdninger/boliger og for hytter/fritidsboliger: termin (januar, februar og mars): forfallsdato 20. februar termin (april, mai og juni): forfallsdato 20. mai termin (juli, august og september): forfallsdato 20. august termin (oktober, november og desember): forfallsdato 20. november Første faktura vil bli sendt ut […]