/

Søk
Close this search box.

Søk om støtte fra vårt miljøfond!

Avdeling Næring i Fosen Renovasjon IKS avsetter årlig 10% av overskuddet i et miljøfond.

Dersom du sitter med en idé til et miljørettet tiltak, kan støtte fra miljøfondet vårt hjelpe deg på veien med å realisere din idé.

Vi deler ut midler til enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter eller andre organisasjoner som bidrar med:

  • Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
  • Kompetanseheving/ bevisstgjøring om miljø
  • Utvikling av miljøvennlige løsninger
  • Gode miljøtiltak

Ikke nøl med å sende oss en søknad, vi støtter både små og store tiltak!

Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett
  • Tidsplan
  • Ønsket beløp

Søknad sendes til bedrift@fosen.renovasjon.no, og vi vurderer søknader fortløpende.

Statutter for fondet finner du her.

Del: