/

Søk
Close this search box.

Om oss

Fosen Renovasjon IKS Avd. Næring er en del av Fosen Renovasjon IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord Kommune. Vi leverer helhetlige avfallsløsninger til bedrifter på Fosen. 

Fosen Renovasjon IKS Avd. Næring

Fosen Renovasjon IKS Avd. Næring er en del av Fosen Renovasjon IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommune.

  • Avfallsinnsamling, -transport og -omlasting fra selskapets næringskunder i Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommune.
  • Næringskunder skal i størst mulig grad kunne benytte samme ruter som husholdningene.
  • Våre samarbeidspartnere er fortrinnsvis sertifisert etter ISO 9001, og har miljøstyring etter ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende.
  • Vårt fortrinn skal være bærekraft, kvalitet, kompetanse og miljø.

ISO Sertifisering

For å leve opp til våre samarbeidspartneres forventninger jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer. Fosen Renovasjon IKS er derfor ISO sertifisert etter den internasjonale standarden for kvalitet, ISO 9001:2015. Vi arbeider fortløpende med å se over og forbedre våre arbeidsmetoder og prosesser for å minske vår negative innvirkning på miljøet. Av den grunn er vi også sertifisert etter den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001:2015.

Fosen Renovasjon Næring 9001:2015 og 14001:2015