/

Søk
Close this search box.

Prisliste for levering på gjenvinningsstasjon

Prislister for innlevering av avfall på gjenvinningsstasjoner for næringskunder.

Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.24

 • Svartsekk 157 kr pr sekk

  Ekstra gebyr ved levering av svartsekk.

 • Matavfallspose 21 kr pr sekk

  Ekstra gebyr ved levering/tømming fra matavfallspose.

 • Grovavfall / usortert avfall 493 kr pr m³ eller 104 kr pr sekk

  Store og grove gjenstander (> 1 meter). Eksempelvis mdf-plater, store plastmøbler, sofa, madrasser, lecastein, murstein, toalett etc.

 • Brennbart restavfall 396 kr pr m³ eller 87 kr pr sekk

  Mindre gjenstander (< 1 meter). F.eks. plastkanner, skitne tekstiler som ikke er egnet til ombruk, porselen, glass (ikke emballasje), bøker (som ikke er egnet til gjenbruk), leker etc.

 • Hageavfall 126 kr pr m³

  Kvist, hageavfall (ikke røtter, jord, grus og stein)

 • Blandet trevirke 243 kr pr m³

  Alle trematerialer med og uten maling, rivningstrevirke, kan inneholde spiker men ikke større metallgjenstander som bolter etc.

 • Metall Gratis

  Takplater, sykler, vedovner, varmtvannsberedere, alt av metall

 • Papp, kartong og papir 119 kr pr m³
 • Pappball (presset) 327 kr pr stk
 • Hvitevarer, EE-avfall ** 166 kr pr m³

  Hvitevarer, elektronisk-avfall og annet elektrisk utstyr

 • Glass- og metallemballasje Gratis

  Syltetøyglass, vinflasker, hermetikkbokser

 • Gips 546 kr pr m³

  Gipsplater

 • Landbruksplast/folieplast 423 kr pr m³
 • Landbruksplast (ball/presset) 2220 kr pr tonn
 • Emballasjeisopor 88 kr pr m³

  Emballasjeisopor, (ikke byggisopor)

 • Mineralull 362 kr pr m³

  Glava, steinull

 • Plastemballasje (husholdningslignende) 39 kr pr sekk

  140 L sekk

 • Plastemballasje (husholdningslignende) 95 kr pr sekk

  800 L sekk

 • Dekk u/felg* 62 kr pr stk
 • Dekk m/felg* 84 kr pr stk
 • Rene masser* 690 kr pr m³

  Jord, stein, leka, betong

 • Salg av sekker 67 kr pr sekk

  800L

 • Salg av sekker 31 kr pr sekk

  240L

 • Avfall levert utenom åpningstid 1116 kr pr gang

  Etter avtale med betjening

 • Sorteringskostnad 1185 kr pr time

  Ved levering av avfall som ikke er sortert, kan det være behov for ettersortering. Dette blir fakturert etter medgått tid i tillegg til behandlingskostnader.

 • Div. spesialfraksjoner 804 kr pr m³

  Nøter, tauverk, PVC-rør, rør, blåser, fiberduk, PP, skytematter, transportbånd, trekkrør, PEX-rør, leppefiskskjul i bunt, luseskjørt etc.

Ved store leveranser kontakt Fosen Renovasjon på tlf: 73 85 85 90
* Tilbudet gjelder leveranser fra husholdninger. Vi har ikke mottak av disse fraksjonene fra næringskunder. 

**Denne prisen gjelder om EE-avfallet er sortert i følgende fraksjoner: Lysrør, lyspærer, mobiltelefoner/nettbrett/PCer, batteri, kabler/ledninger, småelektronikk, fiberkabel og større EE-avfall.
Dersom det leveres større mengder som ikke er sortert, vil sorteringskostnad faktureres basert på medgått tid.

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.24

Ved store leveranser skal kunde alltid kontakte Fosen Renovasjon på tlf: 73 85 85 90

 • Grovavfall/usortert avfall 838 kr pr m³

  Møbler, plastkanner, madrasser

 • Brennbart restavfall 672 kr pr m³

  Husholdningsavfall, matavfall, organisk avfall

 • Hageavfall 214 kr pr m³

  Kvist, hageavfall (ikke røtter, jord, grus og stein)

 • Blandet trevirke 413 kr pr m³

  Alle trematerialer med og uten maling, rivniningstrevirke, kan inneholde spiker men ikke større metallgjenstander som bolter etc.

 • Metall Gratis

  Takplater, sykler, vedovner, varmtvannsberedere, alt av metall

 • Impregnert trevirke 1176 kr pr m³

  Terrassebord, gjerdestaur, lysstolper

 • Papp, kartong og papir 203 kr m³

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.24

 • 7011 – Spillolje, refusjonsberettiget Gratis
 • 7012 – Spillolje ikke refusjonsberettiget 8,14 kr pr kg
 • 7021 – Olje og fettavfall 33,46 kr pr kg
 • 7022 – Oljeforurenset masse (oljefilter, oljesuger o.l.) 20,29 kr pr kg
 • 7023 – Drivstoff og fyringsolje (diesel/parafin/bensin o.l.) 13,77 kr pr kg
 • 7024 – Oljefilter 8,14 kr pr kg
 • 7025 – Mud/Råolje 9,08 kr pr kg
 • 7041 – Organiske løsemidler med halogen 60,65 kr pr kg
 • 7042 – Organiske løsemidler uten halogen 13,77 kr pr kg
 • 7051 – Maling, lim og lakk 8,84 kr pr kg
 • 7055 – Spraybokser 18,07 kr pr kg
 • 7111 – Bekjempningsmidler 44,16 kr pr kg
 • 7121 – Isocyanater, polymeriserended stoff 41,47 kr pr kg
 • 7131 – Syrer, uorganiske 33,46 kr pr kg
 • 7132 – Baser, uorganiske 23,99 kr pr kg
 • 7133 – Rengjøringsmidler, fast og flytende 13,77 kr pr kg
 • 7134 – Surt organisk avfall 30,83 kr pr kg
 • 7220 – Fotokjemikalier 13,77 kr pr kg
 • 7240 – KFK-gasss 455,35 kr pr kg
 • 7261 – Brannslukkere 18,79 kr pr kg
 • 7093 – Småbatterier usortert 6,07 kr pr kg
 • 7092 – Blybatterier/blyakkumulator Gratis
 • 7091- Sement/mørtel/flislim o.l. ubrukt 72,94 kr pr kg
 • Herdere, organiske peroksider 207,30 kr pr kg
 • 7098 – Impregnert trevirke: Terrassebord, gjerdestaur, lysstolper 691,61 kr pr m³
 • 7250 – Asbest: Eternittplater og rør i asbestholdig materiale (leveres på pall pakket i to lag plast, max høyde 0.5 m) 2,18 kr pr kg
 • 7156 – Ftalater: Gulvbelegg, rørisolasjon, markisolasjon 12,00 kr pr kg
 • 7157 – Sandwichelementer 27,88 kr pr kg
 • 7211 – Isolerglass produsert/importert mellom 1965-1980
 • 7211 – Glass m/PCB > 1m² 62,36 kr pr stk
 • 7211 – Glass m/PCB < 1m² 43,31 kr pr stk
 • 7211 – Ved mer enn 5 stk vindu skal leveranse veies 1,49 kr pr kg
 • 7158 – Isolerglass etter 1980 kan inneholde klorparafiner
 • 7158 – Glass m/KLP > 1m² 634,05 kr pr stk
 • 7158 – Glass m/KLP < 1m² 440,31 kr pr stk
 • 7158 – Ved mer enn 5 stk vindu skal leveranses veies 17,61 kr pr kg

Det tas forbehold ved levering av andre stoffer eller stoffer som feildeklareres.
Det vil da etterfaktureres basert på kostnad fra nedstrøms behandler.