/

Prisliste for levering på gjenvinningsstasjon

Prislister for innlevering av avfall på gjenvinningsstasjoner for næringskunder.

Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.23

 • Svartsekk 150 kr pr sekk

  Ekstra gebyr ved levering av svartsekk.

 • Matavfallspose 20 kr pr sekk

  Ekstra gebyr ved levering/tømming fra matavfallspose.

 • Grovavfall / usortert avfall 423 kr pr m³ eller 104 kr pr sekk

  Møbler, plastkanner, madrasser, byggisopor uten farlig avfall

 • Brennbart restavfall 346 kr pr m³ eller 87 kr pr sekk

  Husholdningsavfall, matavfall, organisk avfall

 • Hageavfall 126 kr pr m³

  Kvist, hageavfall (ikke røtter, jord, grus og stein)

 • Blandet trevirke 243 kr pr m³

  Alle trematerialer med og uten maling, rivningstrevirke, kan inneholde spiker men ikke større metallgjenstander som bolter etc.

 • Metall Gratis

  Takplater, sykler, vedovner, varmtvannsberedere, alt av metall

 • Papp, kartong og papir 114 kr pr m³
 • Pappball (presset) 312 kr pr stk
 • Hvitevarer, EE-avfall ** 158 kr pr m³

  Hvitevarer, elektronisk-avfall og annet elektrisk utstyr

 • Glass- og metallemballasje Gratis

  Syltetøyglass, vinflasker, hermetikkbokser

 • Gips 521 kr pr m³

  Gipsplater

 • Landbruksplast/folieplast 423 kr pr m³
 • Landbruksplast (ball/presset) 2220 kr pr tonn
 • Emballasjeisopor 84 kr pr m³

  Emballasjeisopor, (ikke byggisopor)

 • Mineralull 345 kr pr m³

  Glava, steinull

 • Plastemballasje (husholdningslignende) 37 kr pr sekk

  Glava, steinull

 • Dekk u/felg* 59 kr pr stk
 • Dekk m/felg* 80 kr pr stk
 • Rene masser* 658 kr pr m³

  Jord, stein, leka, betong

 • Salg av sekker 64 kr pr sekk

  800L

 • Salg av sekker 30 kr pr sekk

  240L

 • Avfall levert utenom åpningstid 1065 kr pr gang

  Etter avtale med betjening

 • Sorteringskostnad 1131 kr pr time

  Ved levering av avfall som ikke er sortert, kan det være behov for ettersortering. Dette blir fakturert etter medgått tid i tillegg til behandlingskostnader.

 • Nøter, tauverk, PVC-rør, rør, blåser, fiberduk, PP, skytematter, transportbånd, trekkrør, PEX-rør, leppefiskskjul i bunt, lyseskjørt 767 kr pr m³

Ved store leveranser kontakt Fosen Renovasjon på tlf: 73 85 85 90
* Tilbudet gjelder leveranser fra husholdninger. Vi har ikke mottak av disse fraksjonene fra næringskunder. 

**Denne prisen gjelder om EE-avfallet er sortert i følgende fraksjoner: Lysrør, lyspærer, mobiltelefoner/nettbrett/PCer, batteri, kabler/ledninger, småelektronikk, fiberkabel og større EE-avfall.
Dersom det leveres større mengder som ikke er sortert, vil sorteringskostnad faktureres basert på medgått tid.

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.23

Ved store leveranser skal kunde alltid kontakte Fosen Renovasjon på tlf: 73 85 85 90

 • Grovavfall/usortert avfall 719 kr pr m³

  Møbler, plastkanner, madrasser

 • Brennbart restavfall 588 kr pr m³

  Husholdningsavfall, matavfall, organisk avfall

 • Hageavfall 214 kr pr m³

  Kvist, hageavfall (ikke røtter, jord, grus og stein)

 • Blandet trevirke 413 kr pr m³

  Alle trematerialer med og uten maling, rivniningstrevirke, kan inneholde spiker men ikke større metallgjenstander som bolter etc.

 • Metall Gratis

  Takplater, sykler, vedovner, varmtvannsberedere, alt av metall

 • Impregnert trevirke 1122 kr pr m³

  Terrassebord, gjerdestaur, lysstolper

 • Papp, kartong og glass 194 kr m³

Priser ekskl. mva.

Oppdatert: 01.01.23

 • 7011 – Spillolje, refusjonsberettiget Gratis
 • 7012 – Spillolje ikke refusjonsberettiget 7,77 kr pr kg
 • 7021 – Olje og fettavfall 31,92 kr pr kg
 • 7022 – Oljeforurenset masse (oljefilter, oljesuger o.l.) 19,37 kr pr kg
 • 7023 – Drivstoff og fyringsolje (diesel/parafin/bensin o.l.) 13,14 kr pr kg
 • 7024 – Oljefilter 7,77 kr pr kg
 • 7025 – Mud/Råolje 8,67 kr pr kg
 • 7041 – Organiske løsemidler med halogen 57,87 kr pr kg
 • 7042 – Organiske løsemidler uten halogen 13,14 kr pr kg
 • 7051 – Maling, lim og lakk 8,44 kr pr kg
 • 7055 – Spraybokser 17,24 kr pr kg
 • 7111 – Bekjempningsmidler 42,13 kr pr kg
 • 7121 – Isocyanater, polymeriserended stoff 39,57 kr pr kg
 • 7131 – Syrer, uorganiske 31,92 kr pr kg
 • 7132 – Baser, uorganiske 22,89 kr pr kg
 • 7133 – Rengjøringsmidler, fast og flytende 13,14 kr pr kg
 • 7134 – Surt organisk avfall 29,42 kr pr kg
 • 7220 – Fotokjemikalier 13,14 kr pr kg
 • 7240 – KFK-gasss 434,49 kr pr kg
 • 7261 – Brannslukkere 17,93 kr pr kg
 • 7093 – Småbatterier usortert 5,79 kr pr kg
 • 7092 – Blybatterier/blyakkumulator Gratis
 • 7091- Sement/mørtel/flislim o.l. ubrukt 69,60 kr pr kg
 • Herdere, organiske peroksider 197,81 kr pr kg
 • 7098 – Impregnert trevirke: Terrassebord, gjerdestaur, lysstolper 660 kr pr m³
 • 7250 – Asbest: Eternittplater og rør i asbestholdig materiale (leveres på pall pakket i to lag plast, max høyde 0.5 m) 2,08 kr pr kg
 • 7156 – Ftalater: Gulvbelegg, rørisolasjon, markisolasjon 11,12 kr pr kg
 • 7157 – Sandwichelementer 26,27 kr pr kg
 • 7211 – Isolerglass produsert/importert mellom 1965-1980
 • 7211 – Glass m/PCB > 1m² 60 kr pr stk
 • 7211 – Glass m/PCB < 1m² 41 kr pr stk
 • 7211 – Ved mer enn 5 stk vindu skal leveranse veies 1,42 kr pr kg
 • 7158 – Isolerglass etter 1980 kan inneholde klorparafiner
 • 7158 – Glass m/KLP > 1m² 605 kr pr stk
 • 7158 – Glass m/KLP < 1m² 420 kr pr stk
 • 7158 – Ved mer enn 5 stk vindu skal leveranses veies 16,81 kr pr kg

Det tas forbehold ved levering av andre stoffer eller stoffer som feildeklareres.
Det vil da etterfaktureres basert på kostnad fra nedstrøms behandler.