/

Søk
Close this search box.

Hva skjer med avfallet?

Vi frakter sortert avfall videre til materialgjenvinning (resirkulering), eller til energigjenvinning (forbrenning).

Matavfallet:
Matavfallet fraktes til Ecopro i Verdal, der det omdannes til biogass og gjødsel. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. Her er en film du kan se om hva som skjer fra start til slutt: Film – EcoproEcopro

Plastemballasje:
Plastemballasje blir samlet inn sammen med blandet papir. Før papiret sendes til sortering, plukkes plastemballasjesekkene ut. All plastemballasje fra norske husholdninger sendes via Grønt Punkt til anlegg i Tyskland som har spesialisert seg på husholdningsavfall og har høy materialgjenvinningsgrad. Ref. Grønt Punkt ble det i 2019 materialgjenvunnet over 65% av plastemballasjen.  Plasten blir sortert i 5-7 kvaliteter. De enkelte plastkvalitetene er råvarer som plastindustrien bruker i sin produksjon. 
Norsk husholdningsplast blir brukt i produkter som kabelrør, lekestativ, dører, gjerdestolper, møbler, blomsterkasser og søppelkasser.
75% av transporten til Tyskland foregår med tog.

Glass- og metallemballasje:
Sendes til Sirkel Glass AS sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Glass og metaller kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmaterialet Glasopor.

Papp, papir og kartong:
Alt sendes samlet til Retura TRV i Trondheim, som sorterer ut de ulike typene for videre gjenvinning.
Papir leveres hovedsakelig til Norske Skog på Skogn og blir til nytt avispapir.

Papp leveres hovedsakelig til Ranheim Paper and Board og brukes som råstoff i produksjon av nye papprodukter. 

Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som brukes til for eksempel pizzaesker eller frokostblandingsesker.

Restavfallet:
Restavfall er det avfallet som ikke kan gjenvinnes.
Restavfallet kjøres til forbrenningsanlegget Statkraft Varme AS på Heimdal i Trondheim. Energien utnyttes til oppvarming av hus (fjernvarme).

Del: