/

Søk
Close this search box.

Fritidsrenovasjon

Som hytteeier kan du enten ha egne avfallsbeholdere eller benytte felles hyttecontainere.

Abonnement og priser

I følge vedtatte forskrifter i de ulike kommunene er alle fritidseiendommer pålagt renovasjon.
Tilbudet består av containere som settes ut ved hyttefelt eller langs sentrale veier hvor hytteeiere ferdes. På fastlandet i tidligere Ørland kommune er det innført egen dunkordning for hver fritidseiendom som blir tømt tilsvarende som for privatabonnementer.

Enkelte hyttecontainere er låst for å unngå misbruk. Det er da sendt ut nøkkel til de som har denne som nærmeste container.

Gebyr for 2024 (alle tall er årsgebyr inkludert mva.)
Felles hyttecontainer – 1680,00 kr*
Renovasjon 80 liter – 2856,00 kr
Renovasjon 140 liter – 3360,00 kr
Renovasjon 240 liter – 4200,00 kr

Kommunal andel inkl. mva. Indre Fosen kr 94,00, Ørland kr 125,00 og Åfjord kr 63,00. De ulike eierkommunene tar et påslag (kommunal andel) for å dekke sine kostnader med renovasjonstjenesten. Årsaken til at denne kan være ulik, skyldes at noe skal dekke kostnader knyttet til tidligere deponier etc.

*Fastlandet i tidligere Ørland kommune har ikke denne tjenesten da alle har fått utdelt egne renovasjonsdunker.