/

Søk
Close this search box.

Servicebil

Dersom du ikke har mulighet til å frakte avfall til gjenvinningsstasjonen selv, kan vår servicebil hjelpe deg

Servicebil

Vi henter det meste med unntak av:

 • Farlig Avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Radioaktivt avfall og eksplosiver
 • Bygge- og rivningsavfall
 • Kvist, greiner, røtter og hageavfall
 

Vilkår for henting:

 • Avfallet må sorteres og plasseres ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før
 • Maks vekt pr. enhet som kan hentes er 25 kg
 • Dersom enhet er lagret på pall på fast underlag kan enheter over 25 kg hentes
 • Store enheter kan hentes dersom de kan trilles på sekketralle
 • Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre
 • Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, gis brukbare gjenstander til ombruk
 • Oppdraget skal kunne utføres av én person
 • Vi kan hente maks. 2 ganger pr. år pr. husholdningsabonnement

Tjenesten er kostnadsfri

Kontakt oss ved endringer eller spørsmål om bestillingen.

Bestill servicebil

Vi vil gjerne høre fra deg. Fyll inn skjemaet under og vi vil ta kontakt snarest.