Ofte Stilte Spørsmål

1.Kan jeg få den minste størrelsen på matavfallsdunken?

For renovatørene er håndteringen av den miste avfallsdunken (80-liter) verre enn de som er større. Den minste dunken er for lav til festene på renovasjonsbilene, slik at renovatøren må løfte dunken opp. I tillegg er den smalere og det fører til at den er verre å trille, spesielt når det er snø. Når renovatørene tømmer 600 dunker pr dag har dette stor betydning for HMS for renovatørene.
Størrelsen på matdunken har ikke betydning for renovasjonsgebyret (bestemmes av størrelsen på restavfallsbeholderen)
Det stemmer at matavfallsbeholderen sjelden vil fylles i stor grad, da maten må tømmes hver 14. dag for å unngå luktproblemer.

 

2. Hvorfor har jeg ikke fått matavfallsdunk?

Sannsynligvis for at du har registrert kompostavtale.
Det kan også være at de ikke har levert ut i ditt område enda.
Dersom det ikke skyldes noe av punktene over, kan du ta kontakt. [email protected].

 

3. Jeg ønsker ikke matdunk?

Eierne til Fosen Renovasjon har bestemt at vi skal ha kildesortering av matavfall. Dette gjelder alle abonnenter. Eneste unntak for matdunk er dersom du har eller inngår kompostavtale (se https://fosenrenovasjon.no/avfall/privatabonnement/kompost/)

 

4. Jeg har ikke fått tømmekalender/Hvor finner jeg riktig tømmekalender?

Her er link til en side hvor du kan søke på adresse (eller deler av adresse) for å finne din tømmekalender (https://fosenrenovasjon.no/avfall/tommekalender/tommeplaner/)

 

5. Hvorfor får jeg faktura i Altinn, Digipost eller eBoks?

Vi sender i utgangspunktet alle fakturaer digitalt; som Avtalegiro, e-faktura, til din digitale postkasse som du selv har opprettet (Digipost eller eBoks) eller Altinn. Dersom du har reservert deg mot å få digital post eller mottar faktura i Altinn som ikke åpnes innen 2 virkedager blir faktura sendt som vanlig papirpost hjem til deg

 

6. Hvorfor får jeg ikke åpnet vedlegget i Digipost/eBoks?

Det kan skyldes at du har iPhone eller iPad og bruker Digipost-appen. Det samme problemet kan oppstå i e-Boks og på andre mobiltelefoner og nettbrett ved bruk av app. Har du tilgang til en PC er det ofte den beste løsningen for slik post. Unngå å bruke appen og bruk heller vanlig nettleser og gå til www.digipost.no dersom du bruker Digipost eller www.e-boks.no dersom du bruker e-Boks. Husk at du alltid må logge inn via ID-porten, ikke med brukernavnet og passordet som du kanskje bruker for å få post fra private avsendere.

7. Hvorfor får jeg faktura når boligen er solgt?

Fakturaen sendes til den som står som hjemmelshaver på faktureringstidspunktet og vi oppdaterer eier (hjemmelshaver) av eiendom regelmessig i forkant av faktureringer. Dersom eiendommen skifter eier i etterkant, blir dette et oppgjør mellom kjøper og selger.

 

8. Hvorfor har jeg mottatt faktura i Vipps?

Dette skyldes sannsynligvis en innstilling i Vipps-appen som du kan deaktivere ved å åpne Vipps-appen: velg profil, regninger, efaktura og fjerne valg for mottak av eFaktura i Vipps.

 

9. Hvorfor har jeg mottatt e-faktura for en annen person i min nettbank?

Det kan skyldes at du tidligere har betalt en faktura i den personen sitt navn fra din nettbank. Da blir e-fakturaavtalen knyttet til ditt navn dersom du har godtatt “eFaktura – ja takk til alle” som innstilling i din nettbank. Du må slette e-fakturaavtalen i nettbanken din for å unngå at du får fremtidige e-faktura som gjelder denne personen.

 

10. Hvorfor mottar jeg e-faktura når jeg ikke har opprettet avtale på det?

Dersom du i nettbanken din har valgt å «takke ja» til alle som tilbyr e-faktura vil du automatisk motta e-faktura fra oss. Hvis du ikke ønsker å motta e-faktura må du si opp denne avtalen i nettbanken din og endre på valget «takke ja» til alle som tilbyr e-faktura. Vi har erfart at det er mange som ikke er klar over at de har «takket ja» og dermed får en tjeneste de ikke ønsker. Dersom du ikke får til å endre dette valget i nettbanken din anbefaler vi at du kontakter banken din.

 

11. Kan jeg få faktura på e-post?

Vi har dessverre ingen ordning for fast utsendelse av faktura på e-post. Du kan velge mellom å motta faktura i din digitale postkasse Digipost/eBoks eller Altinn, som e-faktura, avtalegiro eller EHF (for bedriftskunder).

 

12. Hvordan oppretter jeg Avtalegiro og/eller e-faktura?

Du oppretter selv Avtalegiro og/eller e-faktura når du betaler faktura i nettbanken. Din e-fakturareferanse er ditt kundenummer som du finner øverst i høyre hjørne på faktura. Du velger selv om du vil ha en av delene eller begge. Dersom du oppretter både Avtalegiro og e-faktura mottar du faktura direkte i nettbanken din og beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Du finner mer informasjon om dette hos din egen bank.

 

13. Jeg har Avtalegiro, men hvorfor er ikke faktura/beløpet trukket fra konto? Og nå har jeg fått purring!

Når du oppretter Avtalegiro oppgir du samtidig en øvre beløpsgrense på hvor mye vi kan trekke. Dersom beløpsgrensen er satt lavere enn fakturabeløpet vil ikke fakturaen bli trukket. Dersom det ikke er nok penger på konto på forfallsdato vil faktura heller ikke bli trukket/betalt.

 

14. Hvorfor har jeg fått purring når jeg har ikke mottatt faktura først?

  • Det kan være at du ikke har vært oppmerksom på at du har mottatt opprinnelig faktura fra oss i din digital postkasse (Digipost eller eBoks), eller i Altinn. Dersom vi får en faktura i retur, sjekker vi at vi har riktig adresse og sender den ut på nytt med utsatt forfallsdato.
  • Dersom du har e-faktura må du husk å godkjenne denne i nettbanken for at den skal trekkes. Sjekk i nettbanken om det ligger e-faktura der som ikke er godkjent. Sjekk også om samboer eller ektefelle har mottatt e-faktura (For mer info sjekk eget punkt «Hvorfor har jeg mottatt e-faktura for en annen person i min nettbank?»
  • Dersom du har Avtalegiro skal beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Det forutsetter dekning på konto og at du er satt høy nok beløpsgrense til at beløpet kan trekkes.

 

15. Hva er kommunal andel? 
Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene.
Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon.
Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.