/

Søk
Close this search box.

Sorteringsveileder

For å sikre god kildesortering er opplæring av de ansatte i bedriften viktig. Ved god merking av de ulike fraksjonene får de ansatte bedre oversikt over avfallssortering. Nedenfor ser du en oversikt over fraksjonene og riktig merking av disse. 

Fraksjoner

Blandet papir er papir, papp og kartong.

Eksempler på blandet papir:

 • Bøker (ikke innbundne med hard perm og rygg), magasiner, tidsskrifter og aviser
 • Brosjyrer/reklame uten plast
 • Skrivepapir, kopipapir og konvolutter
 • Brunt papir
 • Datalister og telefonkataloger
 • Egg-, dessert, og drikkekartonger (melk og juice). Skyll, av-renn, brett og lag kubber
 • Emballasjekartong som har inneholdt frokostblandinger, kjeks, frossenpizza, leker og småelektronikk (ikke bølgepapp).

Eksempler på hva som ikke er blandet papir:

 • Laminater og produkter som inneholder plast
 • Større mengder bølgepapp og pappesker som ikke er avrevet og brettet
 • Sølete/fettete papp og papir som er sammensatt med f.eks. plast eller metall (restavfall).

Det som kastes må være rent og ikke pakket i poser. Drikkekartonger skylles og klemmes flate.

Hentes på komprimatorbil i rute sammen med mykplast emballasje, etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.

Last ned veileder.

Sikker makulering i henhold til EU standard etter spesielle graderinger. Til godkjent makuleringsanlegg for energi- eller materialgjenvinning.

Eksempler på Sikkerhets-makulering:
Eksempler på dokumenter for sikkerhetsmakulering:

 • Alle typer sensitive og fortrolige dokumenter fra din virksomhet
 • Eksempelvis papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, regnskapsbilag, strategidokumenter osv.

Eksempler på hva som ikke er Sikkerhets-makulering:

 • Ringpermer og hengemapper
 • Store binders
 • Annet avfall NB! Papir som er kjørt i makuleringsmaskin tar mer plass i avfallsbeholdere enn de som ikke er det. Dette fører gjerne til hyppigere tømming av restavfall til forbrenning enn hva som er nødvendig.
  Beholder hentes av sikkerhetsklarert sjåfør på servicebil (etter avtale).

Beholder fraktes videre til godkjent makuleringsanlegg hvor forskriftsmessig tømming gjennomføres.

Last ned veileder.

Alle typer emballasje laget av hardplast. PP (polypropylen), HDPE (high density polyetylen), PET (polyetylentereftalat) og PS (polystyren).

Eksempler på hardplast-emballasje:

 • Dunker og fat opp til 100 liter.
 • Spann, brett og hylser.
 • Kanner, spann og flasker som er drypptørre og tomme

Eksempler på hva som ikke er hardplast-emballasje:

 • Drikkeflasker med pant
 • Emballasje over 100 liter
 • Spunsfat og lokkfat
 • Plast som ikke er emballasje (hagemøbler, bildeler, bygningsmateriale, leker, etc.).
 • Plastemballasje merket: akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, kronisk helsefare eller brannfarlig.
 • Mykplast / folie plast
 • PP sekker
 • Plantebrett og potter. (om de ikke er godt rengjort, da går de som hardplast)

Plasten skal samles i våre 240 liter eller 800 liter spesialtilpassede, og forsterkede sekker. Disse sekkene revner ikke så lett ved håndtering.

Henting med servicebil etter anrop fra kunde.

Last ned veileder.

Oljekanner under 100 liter samles inn som egen fraksjon og skal ikke blandes med annen hard plastemballasje.

Eksempler på oljekanner:

 • Oljekanner skal være så tomme som mulig, leveres med korken på, og lagres i tette sekker og beholdere.
 • Bruk tette, klare og sterke plastsekker for oppsamling
 • Topper og korker skal være påskrudd slik at håndteringen kan skje lukket med minimal risiko for spill (forurensning / søl).
 • Mulighet for oppsamling av spill
 • Bruk eventuelt sekkestativ uten strupe ring

Oljekanner skal være så tomme som mulig, leveres med korken på, og lagres i tette sekker eller beholdere. Noter at oljekanner med innhold er farlig avfall – se egen veileder for farlig avfall.

Hentes med servicebil etter anrop fra kunde.

Last ned veileder.

Grovavfall er større gjenstander og løsøre som ikke egner seg til ombruk.

Eksempler på grovavfall:

 • Usortert bygg- og rivningsavfall (eks. trevirke, asfaltplater, papp, metall).
 • Store og lange gjenstander som slanger, o.l. (over 0,5×0,5×1 meter)
 • Stroppebånd, møbler, madrasser, samt klær, innbo og løsøre.

 

Avfallssekker  være gjennomsiktige.

Eksempler på hva som ikke er grovavfall:

 • Mineralull/isolasjon er deponivare (f.eks. Glava, Rockwool, Knauf, Ursa)
 • Gips er deponivare
 • Farlig avfall (f.eks. eternitt, maling, olje, batterier, impregnert trevirke, eksplosiver, radioaktive stoffer) – NB! fare for selvantenning!
 • Små-elektronikk og kabler/ledninger
 • Elektrisk og elektronisk avfall (datautstyr, brunevarer, hvitevarer, røykvarslere og lyskilder)
 • Matavfall / kjøkkenavfall / organisk avfall (f.eks. større mengder treflis)
 • Glass (emballasjeglass, vindusglass, bilruter, lysrør/-pærer)
 • Bil-, lastebildekk, o.l. med og uten felg
 • Isolerglass og vinduer med PCB eller klorparafiner
 • Risikoavfall (smittefarlig avfall)
 • Døde kjæledyr, flytende avfall og slam
 • Betong m/uten armering, stein, murstein o.l.
 • Plastrør
 • Fiskenøter/Oppdrettsnøter
 • Blåser
 • Fiberduk, PP
 • Skytematter
 • Transportbånd
 • Luseskjørt
 • Leppefiksskjul i bunt
 • Gulvbelegg/Ftalater

Hentes etter avtale eller leveres på gjenvinningsstasjonen.

Last ned veileder.

Eksempler på blandet trevirke:

 • Rent trevirke, kapp, og engangspaller eksempelvis fra rivning og renovering av bygg, samt nybygg
 • Fruktkasser
 • Limtre
 • Sponplater
 • Spiker, beslag o.l. kan følge med trevirke
 • Europaller (vurder gjenbruk)
 • Malt og lakkert trevirke

Eksempler på hva som ikke er blandet trevirke:

 • Trevirke etter branner (dvs. trevirke som er svidd, forbrent, og omdannet til aske)
 • Greiner, kvister og trær (herunder større trerøtter)
 • Gips
 • Kabeltromler (vurder gjenbruk)
 • Siporex (betong med mye luftporer)
 • Asfalterte plater
 • Gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr (eksempelvis større bolter)
 • Impregnert trevirke (farlig avfall)
 • MDF-Plater

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.

Last ned veileder.

Skrapjern og andre metaller uten elektronikk.

Eksempler på metall:

 • Redskap og maskiner, forbrenningsmotorer og drivverk uten bunnplugg (tomme for olje og drivstoff)
 • Tomme og tørre malings- og oljespann uten lokk/spuns
 • MA rør (støpejern)
 • Bilskjermer, blikk og andre tynnplater
 • Sparker, barnevogner og sykler (kan leveres med dekk og sete)
 • Oppdelte eller sertifiserte oljetanker
 • Tomme oljefat
 • Bilfelger (ta av blylodd)
 • Metallvaier må kveiles sammen

Eksempler på hva som ikke er metall:

 • Blybatterier er farlig avfall
 • Gjenstander med elektriske eller elektroniske komponenter er EE-avfall
 • Brannslukningsapparater
 • Wire tas bare imot etter avtale
 • Glassflasker (tomme eller fulle)

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.

Last ned veileder.

Mineralull er ubrennbart, råtner ikke, og absorberer ikke fuktighet eller lukt. Hvis produsenten ikke har en returordning for mineralull, sendes avfallet til deponi. 

Eksempler på mineralull/isolasjon:

 • Glassvatt (Glava), steinull (Rockwool),
 • Knauf, Ursa.
 • Kapp av nylegging, brukt og uren mineralull
 • Mindre mengder isolasjon med tynt lag med aluminiumsfolie og hønsenetting

Eksempler på hva som ikke er mineralull/isolasjon:

 • Isopor (EPS og XPS)
 • Gips
 • Tauverk

Større mengder kan hentes i containere, mens mindre mengder hentes i gjennomsiktige sekker av servicebil etter anrop.

Last ned veileder.

Farlig avfall er avfall som kan føre til forurensing eller skade på mennesker, dyr og miljø, dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. 

Avhengig av avfallstype så går farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg for materialgjenvinning, energigjenvinning, eller destruksjon.

Eksempler på farlig avfall:

 • Spillolje, oljefiltre, bremsevæske, kjølevæske med glykol, KFK NH og frostvæske.
 • Asbest, eternitt og bromerte flammehemmere.
 • Impregnert trevirke med CCA eller kreosot.
 • PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner/ftalater.
 • PCB-holdige kondensatorer fra lysarmatur.
 • Lysstoffrør og sparepærer (inneholder kvikksølv).
 • Ftalater i vinylbelegg og vinyltapet.
 • Løsemidler, lakk-rester og kjemikalierester.
 • KFK/HKFK isolasjon i kjølerom og porter med PUR skum og EPS.
 • PAH i tjærebelagt materiale, sotet pipestein og takpapp.
 • Blybatterier og oppladbare batterier.
 • Eksplosiver, radioaktivt avfall og smittefarlig avfall er spesialavfall og omfattes av andre regelverk enn avfallsforskriften (DSB, Statens strålevern og Nasjonalt folkehelseinstitutt).

Eksempler på hva som ikke er farlig avfall:

 • Vinduer produsert før 1965
 • Betongavfall som via analyseprøver kan påvises å ikke overskride fastsatte grenseverdier
 • Farlig avfall hentes etter avtale og skal deklareres elektronisk. Fosen Renovasjon Næring AS kan bistå med deklarering, ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Last ned veileder.

Miljøskadelige batterier

Batterier med farlig avfall kan føre til forurensning eller skade på mennesker, dyr og miljø, dersom det ikke tas forsvarlig hånd om.

Eksempler på batterier – farlig avfall:

 • Blybatterier (Pb)
 • Batterier som inneholder kvikksølv (Hg)
 • Batterier som inneholder Litium (Li)
 • Batteroer som inneholder nikkel-kadmium
 • Småbatterier, usorterte batterier (blandinger av farlige og ikke farlige småbatterier)

Aboslutt alle batterier skal leveres til miljøstasjoner eller batteriforhandlere, som har plikt til å ta imot batterier gratis. Alle batterier skal leveres inn i et retursystem.

Farlig avfall hentes etter avtale og skal deklareres elektronisk. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Last ned veileder.

Papp er bølgepapp, kartong og massiv papp og må ikke inneholde andre materialer, som plastfolie, metallfolie, osv. (noe tape og stifter aksepteres). Husk å sjekk at eskene er tomme!

Eksempler på pappemballasje:

 • Esker, kasser og annen emballasje av bølgepapp
 • Brunt papir
 • Isbjørnpapp
 • Egg-, dessert, og drikkekartonger (melk og juice). Skyll, av-renn, brett og lag kubber
 • Emballasjekartong som har inneholdt frokostblandinger, kjeks, frossenpizza, leker og småelektronikk.

Eksempler på hva som ikke er pappemballasje:

 • Asfaltimpregnert og plastbasert forhudningspapp
 • Pappsingel og takpapp (ftalater)
 • Sementsekker

Hentes sammen med mykplast emballasje på rutebil, etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.

Last ned veileder.

Mykplast emballasje er myk og elastisk plast som kan tøyes langt før den revner. Glatt overflate, farget eller klar plast. Knitrer ikke.

Eksempler på mykplast emballasje:

 • Krympeplast, byggfolie
 • Strekkfilm (ytterplast fra paller og kasser)
 • Bobleplast
 • Bæreposer

Eksempler på hva som ikke er mykplast emballasje:

 • Hardplast som flasker og kanner, trekkrør, o.l.
 • Plastbånd/stroppebånd, samt presenninger
 • Folie som er levert i sorte/ugjennomsiktige plastsekker (skal lev. i gjennomsiktige sekker)
 • Tauverk og rundballnett
 • EPS Isopor (egen ordning)
 • PP sekker og landbruksfolie (egne ordninger)

Plasten skal samles i våre 240 liter eller 800 liter spesialtilpassede og forsterkede sekker. Disse sekkene revner ikke når de presses og kan derfor sorteres ut fra pappfraksjon etter innhenting. Eventuelt større mengder kan sorteres og samles i containere.

Hentes fortrinnsvis sammen med papp og eller blandet papir på komprimatorbil i rute, etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon. Sekker med plast sorteres ut ved avfallsmottakene.

Last ned veileder.

PP-sekk er en stor, hvit, vevd sekk. Plastfolie som knitrer og ikke er elastisk, og skal ikke blandes med annen folie. PP-sekk er en sterk og praktisk emballasje. PP (polypropylen) brukes også til å lage folier som er sterke, men ikke elastiske.

Eksempler på PP-sekker (Big Bag):

 • Fòr sekker i oppdrettsnæring
 • Gjødsel- og såkorn sekker i landbruket
 • Mørtel- og betong sekker fra bergverk- og anleggsvirksomhet

Eksempler på hva som ikke er PP-sekker (Big Bag):

 • Elastiske folier, mykplast (egen ordning)
 • Landbruksplast (rundballplast)
 • Hardplast (egen ordning)
 • Plastemballasje merket: akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, kronisk helsefare eller brannfarlig.
 • PP-sekker skal leveres tomme for jord, sand og annen forurensning (vrenges og ristes). Inner- og yttersekk behøver ikke å skilles. Legg gjerne flere PP-sekker oppi en annen.

Fortrinnsvis i container, mindre mengder med servicebil. Hentes etter anrop fra kunde.

Last ned veileder.

Ekspandert polystyren er formstøpt transportbeskyttelse/emballasje for elektronikk produkter og møbler, samt fiske-kasser.

Eksempler på EPS emballasje isopor:
Det er kun EPS emballasje isopor som inngår i returordning, for eksempel:

 • Fra innpakning av elektronikk, møbler, etc.
 • Fiskekasser

Eksempler på hva som ikke er EPS emballasje isopor:

 • XPS (ekstrudert polystyren). Isolasjon i bygg og anleggsbransjen er farlig avfall (dette er ikke emballasje)
 • EPE (ekspandert polyetylen)
 • EPP (ekspandert polypropylen)
 • Hardplast emballasje (egen ordning)
 • Mykplast emballasje (egen ordning)

ESP skal samles i våre 240 liter eller 800 liter spesialtilpassede, og forsterkede sekker, da disse sekkene ikke revner så lett ved håndtering.

Hentes med servicebil etter anrop fra kunde.

Last ned veileder.

Restavfall til forbrenning er utsortert avfall som er egnet for energiutnyttelse og som blir igjen etter kildesortering, og som heller ikke egner seg til gjenbruk.

Eksempler på restavfall:

 • Bakepapir
 • Melposer
 • Potetposer
 • Skitten plast
 • Kulepenner
 • CD plater/disketter
 • Skittent papir
 • Tannkremtuber
 • Potteskår
 • Aske (husk dobbel pose og dobbel knute)

Eksempler på hva som ikke er restavfall:

 • Store gjenstander (0,5×0,5×1 meter)
 • Gips
 • Mineralull
 • Tauverk
 • Stål og metall, samt dekk både med og uten felg
 • Døde kjæledyr / kadaver
 • Elektrisk og elektronisk avfall (leveres til forhandler/avfallsanlegg)
 • Farlig avfall og risikoavfall (leveres til godkjent mottak)
 • Hentes av renovasjonsbil på definerte faste kjøreruter (fast tømming eller anrop).

 

Last ned veileder

Matavfall

Våtorganisk avfall fra restauranter, kafeer og kantiner, samt produksjon av forskjellige matvarer som er organisk nedbrytbart, regnes som matavfall.

Håndtering av Matavfall

Eksempler på Matavfall:

 • Skall / Skrell / Skrotter /Gammel frukt / Grønnsaker
 • Bakverk
 • Teposer / Kaffefilter/ Kaffegrut
 • Fisk / Skalldyr
 • Kjøttrester / Småbein
 • Nøtteskall / Eggeskall
 • Små mengder tilgriset tørkepapir

Eksempler på hva som ikke er Matavfall:

 • Plast
 • Metall
 • Glass
 • Tekstiler
 • Treverk
 • Park- og hageavfall
 • Klumpete emballasje
 • Jord, sand og grus
 • Bleier
 • Annet avfall

Hentes av renovasjonsbil på definerte faste kjøreruter (fast tømming eller anrop).

Last ned veileder

EE-avfall er en samlebetegnelse for store og små utrangerte elektriske og elektroniske produkter, dvs. alt som drives av strøm eller batteri.

Eksempler på EE-avfall:

 • Hvitevarer (kjøleskap, komfyr, mikrobølgeovn, m. m).
 • Brunevarer (tv, monitorer, radioer, DVD spillere, m. m).
 • Brytere, sikringer, lynavledere, støpsel og koplingsbokser.
 • CD spillere, datautstyr (elektronisk).
 • Digitalt termometer.
 • Engangskamera.
 • Hårføner.
 • Klokker.
 • Ladere.
 • Ledninger og kabler må kveiles sammen
 • Alarmanlegg og røykvarslere.
 • Lamper, lykter, armaturer, juletrelys/-belysning, og lommelykter.
 • Elektromotorer, trafostasjoner, generatoranlegg, kompressorer.
 • Kjøleaggregat og -disker, vifter, aircondition-apparater (AC), og ventilasjonsanlegg.
 • Elektriske hageverktøy, høyfjellssoler og solsenger, etc.

Eksempler på hva som ikke er EE-avfall:

 • Bensindrevne maskiner og utstyr.
 • CD- og DVD plater
 • Radioaktivt avfall
 • Batterier
 • Småelektrisk
 • Lysrør/lyspærer

EE-avfall kan hentes etter avtale, leveres til gjenvinningsstasjonen, eller leveres tilbake til butikk som selger tilsvarende produkter. Butikkene og avfallsanleggene skal ha merkede esker, bur, skap eller andre oppsamlingsenheter tilgjengelig.

Last ned veileder. 

Gips har ingen brennverdi og er som hovedregel ikke ønsket på forbrenningsanlegg. Høyt svovelinnhold skaper driftsforstyrrelser i renseprosessen, økt forbruk av kjemikalier, økte kostnader og fare for overskridelse av utslippskrav. Sendes derfor til deponi.

Eksempler på gips:

 • Bygningsplater og andre produkter av gips
 • Gips belagt med strie, tapet, maling og flis
 • Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen

Eksempler på hva som ikke er gips:

 • Brannmur
 • Stein og sement
 • Utvendig belegningsplater på bygg

Gips bør ikke blandes og deponeres med organisk avfall da det vil medføre at svovelet fra gips frigjøres og danner svovelgasser.

Hentes etter avtale, eller leveres til gjenvinningsstasjon.

Last ned veileder.

Vinduer er svært ofte multiforurenset med PCB, klorparafiner, ftalater, asbest, eller isocyanater. 

Etter innsamling går vinduene til destruksjon, i form av forbrenning i godkjente forbrenningsanlegg med høy forbrenningstemperatur og renseanlegg.

Eksempler på vinduer:
Hva kan sorteres som vinduer:

 • Hele vinduer uten sprekker, leveres fortrinnsvis med spacer og karm.
 • PCB-vinduer (produsert i Norge mellom 1965-1975, importerte t.o.m. 1979) er farlig avfall og leveres separat.
 • Vinduer produsert etter forbud mot PCB (produsert i Norge etter 1976, importerte etter 1980) inneholder med stor sannsynlighet klorparafiner, ftalater, asbest eller isocyanater. Dette er farlig avfall og disse må derfor sorteres separat.
 • Vinduer produsert før 1965 bør sorteres, registreres og leveres separat som egen fraksjon. Disse kan kastes som grovavfall til sortering.

Krav til levering av vinduer:

Vinduer kan hentes etter avtale, fortrinnsvis på pall, eventuelt container (ved større mengder)

For vinduer som skal stables på pall: stables karm mot karm, eller glass mot glass. Vinduene stables etter høyde, og stropper som er i kontakt med glass skal polstres. Vinduer på pall festes med skruer og planker.

Rullegardiner og lignende skal fjernes fra karm og vinduer før levering.

Vinduskarmen/-rammen behøver ikke tas av da den kan inneholde PCB/klorparafiner. Unngå hudkontakt med PCB. Utvendig og innvendige foringer skal tas av.

Eksempel på merking:

 

Last ned veileder. ​

Vi skiller mellom to hovedtyper av impregnert trevirke, og begge anses som farlig avfall (trykkimpregnert og kreosot impregnert). Disse skal deklareres og leveres for energigjenvinning.

Noter at det faktisk er forbudt å gjenbruke impregnert trevirke. Det må heller ikke brennes da både asken og gassen er svært giftig.

Eksempler på impregnert trevirke:

 • Trykkimpregnert trevirke (det klassiske grønne)
 • Kreosotimpregnert (brunsort)
 • Spiker, mindre beslag o.l. kan følge med trevirke
 • Malt og lakkert impregnert trevirke

Eksempler på hva som ikke er impregnert trevirke:

 • Blandet trevirke
 • Trevirke etter branner (dvs. trevirke som er svidd, forbrent, og omdannet til aske)
 • Kabeltromler (vurder gjenbruk)
 • Asfalterte plater

Impregnert trevirke hentes etter avtale og skal deklareres elektronisk (farlig avfall). Fosen Renovasjon Næring AS kan bistå med deklarering, ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Last ned veileder.