/

Søk
Close this search box.

Tjenester

Vi bistår mange av våre kunder med avfallsplaner og -rapporter som viser innsamlede avfallsfraksjoner og -mengder. Fosen Renovasjon Næring har tilgjengelig for våre kunder både lift-bil og krokløft biler som opererer i kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord.

Tjenester

Vi bistår mange av våre kunder med avfallsplaner og -rapporter som viser innsamlede avfallsfraksjoner og -mengder.

Miljørapportering

Miljørapportering har flere formål, men det viktigste er at den kan gi informasjon om hvorvidt det jobbes i retning av et sunnere arbeidsmiljø og ytre miljø.

Miljørapportering har stor verdi som informasjon også til myndighetene(eksempelvis gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn) i en tid med enorm etterspørsel etter løsninger som bidrar til å løse miljøutfordringer.

Alle bedrifter er per i dag pliktig til å rapportere om det ytre miljø i henhold til Regnskapsloven. Bedrifter som er sertifisert gjennom EMAS eller Miljøfyrtårnprogrammet plikter også å rapportere om miljø. Frivillig rapportering om miljø og samfunnsansvar kommer også stadig mer i fokus, og er etter hvert noe mange bedrifter prioriterer. Norske myndigheter oppfordrer til rapportering utover lovpålagte krav.

Rådgivning

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som stadig krever mer spesialkunnskap. Vi kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, da kan man spare både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Dette vil være i trygge hender med oss som samarbeidspartner.

Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og jobber etter kvalitetsstandarsen ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001.

Vår vei til gode avfallsløsninger:

 • Kartlegging av kundens situasjon og behov
 • Utarbeidelse av avfallsløsning
 • Relevante lover og forskrifter
 • Oversikt over avfallstyper og mengder
 • Sorteringsløsninger/Oppsamlingspunkt
 • Hentefrekvens/transport
 • Utarbeidelse av avfallsplan
 • Opplæring av ansatte i forbindelse med oppstart
 • Merking/HMS-dokumentasjon
 • Målsettinger/oppfølging

Vi har tilgjengelig for våre kunder en 7,5 tonns servicebil som går i rute i kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord.

Bilen tar gjerne oppdrag «på sparket», men vil primært være tilgjengelig for våre kunder i Rissa på tirsdager, Ørland og Bjugn på onsdager, og Åfjord på torsdager.

Bilen benyttes gjerne ved:

 • Bytting, utsett og innhenting av avfallsdunker.
 • Bytte av dunker for sikkerhetsmakulering.
 • Innhenting av ulike avfallsfraksjoner fra våre kunder og inn til gjenbrukstorg (for eksempel. EE-avfall, lysstoffrør, småelektrisk, plast, papp, etc.).
 • Utlevering av plastsekker, returpapiresker, beholder for medisinsk avfall, båndrulle for papp-presser, etc.
 • Vedlikehold og små reparasjoner av utstyr og containere.

Noen fordeler:

 • Kundene slipper å bruke tid og ressurser på transport i egen regi.
 • Mange kunder får benyttet seg av servicebilen «på deling», noe som er rasjonelt og miljøeffektivt.
 • Kort responstid.
 • Fleksibel og god service.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Fosen Renovasjon Næring AS har tilgjengelig for våre kunder både lift-bil og krokløft biler som opererer i kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord.

Bilene benyttes for å sette ut, tømme, bytte, og hente inn ulike typer og størrelser av containere som våre kunder leier av oss.

Fosen Renovasjon Næring AS kjøper innsamlingstjenester i samarbeid med Fosen Renovasjon IKS. Dette håper vi bidrar til å sikre godt kvalifiserte tjenester som er både rasjonelt og en miljømessig fordel å benytte seg av. Vi samarbeider med Stjern Betong AS og Fosen Containerservice AS.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

En del avfall trenger å deklareres og dette er noe vi kan bistå med. For mer informasjon gå inn på avfallsdeklarering.no/eller ring kundestøtte på nr: 951 61 748.