/

Behov for beholdere for ildsfarlig avfall?

Beholderne er produsert hos Lyng Triangel AS og er konstruert med selvslukkende lokk og bein for å hindre overslag fra beholder til gulv.

Del: