/

Søk
Close this search box.

Unngå branntilløp i avfall

Som følge av flere branner og branntilløp i en del avfallsmottak rundt om i landet i det siste, minner vi om at det er svært viktig at farlig avfall ikke må kastes i restavfall til forbrenning eller grovavfall/restavfall til sortering. Dette er branner og branntilløp som like gjerne kan skje hos dere, som hos de som mottar og håndterer avfallet.

I det siste har en sett at kilden til brann blant annet er oppladbare batterier (litium batterier). Dette er batterier som en eksempelvis finner i mobiltelefoner, kameraer, biler og klokker, og disse har et høyt energiinnhold som kan avgi brannfarlig gasser som tar fyr hvis de kortsluttes.

Batterier som inneholder kvikksølv, samt oppladbare batterier som inneholder litium, kadmium eller bly, er miljøskadelige batterier som skal leveres i godkjent oppsamlingsenhet for farlig avfall og deklareres før levering til godkjente avfallsmottak.

Batterier skaper med andre ord brannfare og vil i det videre føre til høye avviksgebyr fra de avfallsmottakene vi benytter oss av.

Ta for all del kontakt hvis det skulle være noen spørsmål.

Del: