/

Søk
Close this search box.

Strandrydding 2022

Vi er 9 renovasjonsselskap i Midt-Norge som siden 2016 i fellesskap har søkt midler hos miljømyndighetene til å samle inn marint avfall og drive kampanjevirksomhet for strandrydding. Men i år fikk vi dessverre avslag på søknaden vår til Senter mot marin forsøpling.

Vi kan ikke bruke renovasjonsgebyret til å håndtere herreløst avfall. Det vil dessverre si at vi må nedskalere bidraget fra Fosen Renovasjon IKS. Vi vil gjerne at folk rydder, men vi kan ikke ha strandryddekonkurranse, og det er viktig at sekker som blir ryddet registreres på www.ryddenorge.no av de som rydder. Da kan vi søke om refusjon i etterkant og å få dekket kostnader vi har med dette.

Om gjenstandene er for store til renovasjonsbilen så har du to alternativ:
-meld avfallet inn til kommunen ved å sende mail til postmottak
-ta med avfallet til gjenvinningsstasjonen og si ifra om at du kommer med strandryddeavfall.

Slik gjør du det:

1: Registrer ryddingen din på ryddenorge.no. På denne nettsiden finner du informasjon over hvilke strender som bør ryddes og hvilke strender som allerede er ryddet.

2: Hent gratis strandryddesekker på følgende steder:
Ørland: Bjugn gjenvinningsstasjon, Ørland gjenvinningsstasjon, kulturhusene og på Best i Botngård.
Åfjord: Rådhuset, Åfjord gjenvinningsstasjon, Matkroken i Bessaker og på Coop marked i Roan.
Indre Fosen: Rådhuset, Rissa gjenvinningsstasjon, Leksvik gjenvinningsstasjon, Vanvik gjenvinningsstasjon, kontoret vårt på Kremmergården i Rissa og på YX i Rissa.

3: Når du har ryddet setter du strandryddesekkene ved restavfallsdunken din eller leverer de gratis på gjenvinningsstasjonen.

4: Registrer antall sekker på  www.ryddenorge.no

Strandrydding 2022

Del: