/

Søk
Close this search box.

Kompost

Ønsker du å kompostere matavfall hjemme, reduserer vi renovasjonsavgiften med 15% av et normalabonnement . Vi vil da hente inn matavfallsdunken.

Du kan enten kjøpe en ferdig kompostbinge eller du kan bygge en selv. Bygger du selv kreves det at bingen er isolert.

Kompostbinger kan du få kjøpt hos Fosen Renovasjon eller hos byggvare- eller maskinforretninger. Vi selger kompostbinger av typen Kompostbjørn. Den koster 5240 kr og blir levert hjemme hos deg.

Vil du bygge kompostbingen selv, så er det mulig. Klikk deg inn her for beskrivelse av hvordan du bygger kompostbinge selv.

Fremtiden i våre hender, har flere tips om hvordan man lykkes med kompostering.

Gårdsbruk med husdyrdrift kan benytte gjødselskjeller. Det kan også benyttes bokashi.

Når du har kommet i gang med komposteringen, kan du fylle ut og sende inn skjemaet under:

Avtale om kompostering for husholdningskunder

Avtale om kompostering for husholdningskunder

Abonnent erklærer å hjemmekompostere organisk avfall på følgende betingelser:
1. Alt matavfall og annet egnet komposterbart organisk avfall skal komposteres og ikke leveres
sammen med det øvrige avfallet.
2. Det skal brukes en isolert kompostbeholder eller Bokashi, slik at man kan kompostere med
varmgang også om vinteren. Beholderen må være slik at fugler, gnagere og andre dyr ikke
kommer til avfallet. Fosen Renovasjon tilbyr godkjent kompostbeholder til de som måtte ønske
det til rimelig pris.
3. Kompostbeholderen skal drives hele året.
4. Kompostbeholderen må stå slik at den ikke er til ulempe for naboer og andre. Det må ikke
forekomme avsig fra kompostbeholderen til drikkevann.
5. Fosen Renovasjon kan kontrollere om komposteringen fungerer som forutsatt, og kan gi pålegg
om endringer i opplegget dersom vilkårene over ikke er oppfylt. Fosen Renovasjon kan også
kontrollere om restavfallet fra husstanden inneholder organisk avfall.
6. Avtalen gir den rabatt på renovasjonsgebyret som selskapet og kommunen til enhver tid
bestemmer.
7. Hvis flere abonnenter skal samarbeide om en kompostbeholder, må abonnentene underskrive
hver sin avtale.
8. Dersom komposteringen opphører, plikter kunden å varsle Fosen Renovasjon om dette
umiddelbart.
9. Fosen Renovasjon kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen eller
andre pålegg ikke blir fulgt. Vilkårene i avtalen kan endres med 3 måneders varsel.
FR har ingen ansvar for feil kompostering, og tar følgelig ikke noe ansvar for hvordan komposteringen foregår,
herunder eventuell luktproblematikk og andre uønskede bi-effekter av komposteringen.

Del: