/

Søk
Close this search box.

Innføring av CO2-avgift øker restavfallsprisene med kr. 82 pr. tonn

Stortinget har vedtatt å innføre en CO2-avgift. Dette innebærer at Fosen Renovasjon Næring må øke prisene på restavfall/grovavfall i tråd med dette fra 1. januar 2021.

I statsbudsjettet for 2021, som ble lagt fram høsten 2020, kom forslaget om en ny CO²-avgift på avfall, denne utgjør kr. 149 kroner pr. tonn. Dette forslaget ble vedtatt i Stortinget. Omregnet vil dette øke prisen pr tonn avfall til forbrenning med kr. 82 og dette treffer hele det norske markedet og vil gjelde alle. Farlig avfallsfraksjoner som går til forbrenning, er unntatt CO2-avgiften.

Den nye avgiften begrunnes med at hensynet til at en kostnadseffektiv klimapolitikk tilsier at utslipp fra avfallsforbrenning prises på nivå med øvrige utslipp i ikke-kvotepliktig sektor.

Vi ber om forståelse for at vår pris øker som følge av innføring av CO2- avgiften.

Del: