/

Søk
Close this search box.

Gjennomsiktige avfallssekker

Fra 1. januar 2020 må avfallssekker være gjennomsiktige. Dette er av miljø- og sikkerhetsmessige årsaker. De sikkerhetsmessige tiltakene gjøres hovedsakelig for å minimere risikoen for brann i avfallsanlegg. Det er viktig at miljøfarlig avfall blir håndtert på en korrekt måte ved at de miljøfarlige stoffene tas ut av kretsløpet. Sekker som ikke er gjennomsiktige, innebærer risiko i forhold til brann, utslipp til miljøet, personskader og unødvendige feilsorteringer.

Del: