/

Søk
Close this search box.

Fosen Renovasjon IKS avd Næring – medeier i Ecopro AS

Kunngjøring:

Fosen Renovasjon IKS avd Næring har nå gått inn som medeier i Ecopro AS. Vi kjøpte 1117 aksjer i selskapet, som tilsvarer en eierandel på 3,35 %. Kjøpet ble finansiert med opparbeidet egenkapital over flere år i vår næringsvirksomhet, som igjen betyr at dette ikke berører renovasjonsgebyret til den enkelte privatkunde.

Vi eier nå dette selskapet sammen med de øvrige renovasjonsselskapene i Trøndelag, samt SHMIL i Nordland. Ecopro AS har omvandlet matavfall og slam til biogass og gjødsel i 15 år og fremstår i dag som en av de fremste biogassfabrikkene i Europa. Biogassen benyttes bla. som drivstoff til bussene i Trondheim, og gjødselen leveres til lokalt landbruk og erstatter store mengder mineralgjødsel.

Som eier av Ecopro AS har Fosen Renovasjon IKS vedtatt i møte i representantskapet den 25.04.2023, sak 04/23, tildelt Ecopro AS enerett til å behandle matavfall fra Ørland-, Åfjord, og Indre Fosen kommune fra 01.07.2023 til og med 31.12.2039. Dette for å sikre innbyggerne forutsigbare og bærekraftig løsninger for matavfallet.

Fosen Renovasjon IKS ser frem til å være med på å utvikle Ecopro AS videre, og vi synes det er viktig at vi som renovasjonsselskap også tar del i denne delen av verdikjeden.

Del: