/

Søk
Close this search box.

Farlig avfall i restavfallet på Fosen

Vi mennesker har blitt veldig gode på kildesortering. Det viser analyser av hva vi kaster i søpla. Analysene gjennomføres for å sikre at håndtering av avfall skjer på en sikker måte. Fortsatt ser vi at det er en del å gå på når det gjelder farlig avfall.

Hvordan leverer du avfall på en trygg måte?

Farlig avfall skal du levere til godkjente mottak i egnede beholdere. Feil sortering kan være helse- og miljøfarlig.

Vi har fått en rapport som viser oss at det kastes mye farlig avfall i restavfallet på Fosen. Feil sortering av denne typen avfall kan ha store konsekvenser. Av plukkanalysen som nylig er blitt utført finner vi blant annet at det kastes mye gassbokser, malingsrester, elektronisk avfall, batterier, whitesprit og spraybokser i restavfallet.

Alle disse tingene klassifiseres som farlig avfall og skal håndteres deretter. Produsenter markerer tydelig med et eget symbol på de varene dette gjelder. Se merkene du skal være obs på her. Når farlig avfall kastes i restavfallet kan man risikere utslipp av farlige gasser og væsker i vann og luft. Håndterer vi avfallet på feil måte kan det føre til selvantenning og brannfare i både containere og på avfallsmottak.

Er du usikker på om avfallet går under kategorien farlig avfall er det sikreste å kaste avfallet i egnede beholdere og levere det for håndtering på din nærmeste gjenvinningsstasjon. En godkjent stasjon sorterer, pakker og leverer avfallet videre til riktig behandling.

Kildesortering av farlig avfall

Informasjon om hvordan du sorterer avfall riktig

På vår nettside finner du en oversikt over hvordan du sorterer ulikt avfall på riktig måte. Ved å bruke denne oversikten er du med på å sikre at avfall håndteres på en trygg og god måte for både dyr, miljø, folk flest og de som håndterer avfallet etter du gir det fra deg.

Oversikt over hva som skal kastes hvor!

Les mer på sortere.no

Del: