/

Referanseprosjekter

Fosen Renovasjon IKS avd. Næring har bidratt i mange prosjekter i samarbeid med store aktører i et bredt utvalg bransjer. Her kan du lese mer om prosjektene.