/

Søk
Close this search box.

Har du en god ide til miljøtiltak på Fosen?

Da kan du søke om støtte fra vårt miljøfond.

Utdeling av midler gis til enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter eller andre organisasjoner som bidrar til:

  • Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
  • Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
  • Utvikling av miljøvennlige løsninger
  • Gode miljøtiltak

Det avsettes årlig et beløp tilsvarende 10% av overskuddet i Avdeling Næring hos Fosen Renovasjon IKS.

Statutter for fondet finner du her

Vi vurderer søknader fortløpende. Send inn søknad til bedrift@fosen.renovasjon.no.

Søknaden må minimum inneholde en beskrivelse av prosjektet, et budsjett, en tidsplan og hvor mye man søker om.

Små og store prosjekt vil bli vurdert.

Del: