Tømmeplan

Tømmeplan
Slamtømming vil bli utført i perioden mars til oktober. I 2019 har det dessverre blitt noe forsinkelser slik at tømmeplanen er utvidet (utvidelse markert med store kryss) .

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ørland  x  x
Bjugn  x  x  x x X X
Verran  x
Åfjord  x  x X
Roan  x x
Leksvik  x  x
Rissa x x  x