Priser/abonnement

Årlige slamgebyr 2017

Tankstørrelse Tømmehyppighet Åfjord Ørland Rissa Leksvik Roan Verran
Privat 4 m3 Årlig 1963 2025 1963 1900 1963 2025
4 m3 Hvert andre år 1013 1075 1013 950 1013 1075
7-8 m3 Årlig 3100 3163 3100 3038 3100 3163
7-8 m3 Hvert andre år 1581 1644 1581 1519 1581 1644
Fritid 2 m3 Hvert andre år 688 750 688 625 688 750
2 m3 Hvert fjerde år 375 438 375 313 375 438

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for et utvalg abonnement. Det bemerkes at type abonnement bestemmes ut fra tankstørrelse og antall hustander som er koblet til tanken. For opplysninger om andre abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon. For priser i Bjugn henvises det til kommunenes hjemmesider.

I henhold til forskrift er det krav om minimum årlig tømming av alle tette tanker.

Ekstra- og nødtømming
Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute, kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres i løpet av 7 dager, nødtømming utføres innen 24 timer. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss ett tillegg på 50 %. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 130 %. Pris avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves. Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris.