Priser/abonnement

Årlige slamgebyr 2019

Tankstørrelse Tømmehyppighet Åfjord Ørland Rissa Leksvik Roan Verran
Privat 4 m3 Årlig 1803 1915 1803 1803 1728 1790
4 m3 Hvert andre år 970 1083 970 970 895 958
7-8 m3 Årlig 2800 2913 2800 2800 2725 2788
7-8 m3 Hvert andre år 1469 1581 1469 1469 1394 1456
Fritid 2 m3 Hvert andre år 685 798 685 685 610 673
2 m3 Hvert fjerde år 411 524 411 411 336 399

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for et utvalg abonnement. Det bemerkes at type abonnement bestemmes ut fra tankstørrelse og antall hustander som er koblet til tanken. For opplysninger om andre abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon. For priser i Bjugn henvises det til kommunenes hjemmesider.

I henhold til forskrift er det krav om minimum årlig tømming av alle tette tanker.

Ekstra- og nødtømming
Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute, kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres i løpet av 7 dager, nødtømming utføres innen 24 timer. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss ett tillegg på 50 %. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 130 %. Pris avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves. Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris.