Priser/abonnement

Årlige slamgebyr 2018

Tankstørrelse Tømmehyppighet Åfjord Ørland Rissa Leksvik Roan Verran
Privat 4 m3 Årlig 1753 1865 1678 1615 1678 1740
4 m3 Hvert andre år 945 1058 870 808 870 933
7-8 m3 Årlig 2719 2832 2644 2582 2644 2707
7-8 m3 Hvert andre år 1428 1541 1353 1291 1353 1416
Fritid 2 m3 Hvert andre år 669 781 594 531 594 656
2 m3 Hvert fjerde år 403 516 328 266 328 391

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for et utvalg abonnement. Det bemerkes at type abonnement bestemmes ut fra tankstørrelse og antall hustander som er koblet til tanken. For opplysninger om andre abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon. For priser i Bjugn henvises det til kommunenes hjemmesider.

I henhold til forskrift er det krav om minimum årlig tømming av alle tette tanker.

Ekstra- og nødtømming
Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute, kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres i løpet av 7 dager, nødtømming utføres innen 24 timer. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss ett tillegg på 50 %. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 130 %. Pris avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves. Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris.