Priser/abonnement

Årlige slamgebyr 2020

Tankstørrelse Tømmehyppighet Åfjord Ørland Indre Fosen Steinkjer
Privat 4 m3 Årlig 1838 1950 1838 1825
4 m3 Hvert andre år 988 1100 988 975
7-8 m3 Årlig 2857 2969 2857 2844
7-8 m3 Hvert andre år 1497 1610 1497 1485
Fritid 2 m3 Hvert andre år 696 809 696 684
2 m3 Hvert fjerde år 417 529 417 404

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for et utvalg abonnement. Det bemerkes at type abonnement bestemmes ut fra tankstørrelse og antall hustander som er koblet til tanken. For opplysninger om andre abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon.

I henhold til forskrift er det krav om minimum årlig tømming av alle tette tanker.

Ekstra- og nødtømming
Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute, kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres når som helst de neste 7 dagene og tømmetidspunkt bestemmes av sjåførene. Nødtømming utføres innen 24 timer eller en konkret dag som er bestemt av kunden. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss ett tillegg på 150 % på oppmøteprisen. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 400 % på oppmøteprisen. Pris avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves. Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris.