Ekstra/nød tømming

Ved noen tilfeller kan det være behov for tømming av slamtanken, utenom den ordinære ruta.

Årsaker til at det kan være behov for tømming, er at innløpet eller utløpet til tanken har gått tett. Eller at tanken har blitt full. Før du bestiller ekstra/nødtømming, kan det være greit å prøve å røre i tanken, om det skulle vise seg at noe ligger for utløpet, kan dette være alt som skal til, for å slippe ekstra tømming.

 

Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute, kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres i løpet av 7 dager, nødtømming utføres innen 24 timer. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss ett tillegg på 50 %. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 130 %. Pris avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves. Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris.

Ved behov for nødtømming ring vårt kontor: 73 85 85 90.

Utenom åpningstid, ring vakttelefon: 99 43 66 75