sorterepluss.png

Servicebilen

Vi kan hjelpe deg, om du ikke får fraktet avfallet ditt selv til gjenvinningsstasjonen.
Sjåføren vår på servicebilen svinger seg en tur innom deg, for å hente og bringe til stasjonen.


Fosen Renovasjon ansetter egne renovatører

I forrige uke ble det kjent at renovatøren som har hentet avfallet i vår region, RenoNorden, er konkurs. Fosen Renovasjons viktigste arbeid er å sørge for at avfallsinnsamlingen fortsetter som normalt, slik at avfallet blir hentet uten opphold. Vi har i dag overtatt avfallsinnsamlingen fra husstandene på Fosen i egen regi. Avfallet vil hentes av […]


Refusjon for kasserte fritidsbåter

Har du en kassert fritidsbåt du vil kvitte deg med?  Fosen Renovasjon IKS tar imot båter inntil 15 fot på gjenvinningsstasjonene i Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland. Regjeringen har bestemt at det innføres 1000,- kroner i «vrakpant» på fritidsbåter når de leveres til godkjente mottak. Det er Miljødirektoratet som står for utbetaling av panten. Vi i Fosen Renovasjon er […]


Historisk samarbeid mellom renovasjonsselskap i Midt-Norge!

Etter flere års forberedelser inngikk denne uken 7 renovasjonsselskaper og Steinkjer kommune en historisk samarbeidsavtale om fremtidig materialgjenvinning.   Prosjekt SESAM har som mål å etablere et ettersorteringsanlegg i Midt-Norge for å muliggjøre maksimal gjenvinning av ressursene i restavfallet og for å sortere ut matavfallet for de kommunene i samarbeidet som ennå ikke gjør det. […]