sorterepluss.png

Norgesferie

Vi i Fosen Renovasjon forbereder oss på Norgesferie og økt hyttebruk. Vi har hyppigere tømming på alle hyttecontainere, og vi setter ut ekstra container for hytteavfall ved de containerne som benyttes mest: Svalan i Åfjord, Bruddet i Botngård, Uddu i Rissa og i overgangen mellom Myraveien og Kråkmoveien i Leksvik. Det er viktig at disse […]


Forbudt med svartsekker!

Vi minner om at det ikke godtas sekker som ikke er gjennomsiktige på gjenvinningstasjonene. Bruk gjennomsiktige sekker, du får kjøpt de på butikken. For å unngå kø, er det viktig at avfallet er sortert og klar til levering når du kommer på stasjonen. Du skal sortere slik som det er beskrevet her. Store gjenstander kan kastes […]


Folk vil rydde strender 😊

Mange tar kontakt angående strandrydding i år også, og vi vil bidra så godt vi kan. Renovasjonsbilen tar med seg strandryddesekker som står ved restavfalldunkene og ved hyttecontaineren. Sekkene kan også leveres på gjenvinningstasjonene. Strandryddesekker finner du her: Ørland: Bjugn gjenvinningstasjon, Ørland gjenvinningstasjon og på Best i Botngård. Åfjord: Åfjord gjenvinningstasjon, Matkroken i Roan og […]


Kommunal andel

Vi får en del spørsmål angående kommunal andel. Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene. Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon. Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.


Osen gjenvinningsstasjon er åpen og Rulle kommer tilbake.

Midtre Namdal avfallsselskap melder om at de åpner sine gjenvinningsstasjoner igjen, med restriksjoner. Det vil si at de åpner stasjonen i Osen og Rulle kommer tilbake. Restriksjoner: Kun noen få biler kommer inn på området samtidig, dette blir regulert av ansatte på stasjonen. De som må vente, venter inne i bilen. Personer som er i […]