sorterepluss.png

Folk vil rydde strender 😊

Mange tar kontakt angående strandrydding i år også, og vi vil bidra så godt vi kan. Renovasjonsbilen tar med seg strandryddesekker som står ved restavfalldunkene og ved hyttecontaineren. Sekkene kan også leveres på gjenvinningstasjonene. Strandryddesekker finner du her: Ørland: Bjugn gjenvinningstasjon, Ørland gjenvinningstasjon og på Best i Botngård. Åfjord: Åfjord gjenvinningstasjon, Matkroken i Roan og […]


Kommunal andel

Vi får en del spørsmål angående kommunal andel. Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene. Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon. Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.


Osen gjenvinningsstasjon er åpen og Rulle kommer tilbake.

Midtre Namdal avfallsselskap melder om at de åpner sine gjenvinningsstasjoner igjen, med restriksjoner. Det vil si at de åpner stasjonen i Osen og Rulle kommer tilbake. Restriksjoner: Kun noen få biler kommer inn på området samtidig, dette blir regulert av ansatte på stasjonen. De som må vente, venter inne i bilen. Personer som er i […]


Tekniske problemer med bil

Fosen Renovasjon IKS tok over renovasjonstjenestene i gamle Leksvik og Roan fra 01.01.2020. I forbindelse med overtagelsen tok selskapet over eiendeler til de to områdene. Dette innebar blant annet en renovasjonsbil med to kammer som er spesialtilpasset henting av to fraksjoner. Denne bilen har vi hatt store problemer med etter overtagelsen, med stadige verkstedopphold. Når […]


Det oppfordres til å avvente alle strandryddeaksjoner

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden. Avfallsselskap og gjenvinningstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom Ryddeaksjoner […]