sorterepluss.png

Tekniske problemer med bil

Fosen Renovasjon IKS tok over renovasjonstjenestene i gamle Leksvik og Roan fra 01.01.2020. I forbindelse med overtagelsen tok selskapet over eiendeler til de to områdene. Dette innebar blant annet en renovasjonsbil med to kammer som er spesialtilpasset henting av to fraksjoner. Denne bilen har vi hatt store problemer med etter overtagelsen, med stadige verkstedopphold. Når […]


Det oppfordres til å avvente alle strandryddeaksjoner

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden. Avfallsselskap og gjenvinningstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom Ryddeaksjoner […]


Korona – Renovasjon

Henting av avfall hjemme Avfallshentinga går foreløpig som vanlig. Sørg for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken din. Da beskytter du renovatører og de som er i kontakt med avfallet mot potensiell smitte fra avfallet. Pass på at alt avfallet ditt ligger i dunkene/plastsekken, og ikke havner […]


Kunngjøring: Tildeling av enerett

Som følge av kommunesammenslåingene på Fosen har selskapsavtalen til Fosen Renovasjon IKS blitt oppdatert. I forbindelse med dette har de nye eierkommunene Åfjord, Ørland og Indre Fosen tildelt Fosen Renovasjon IKS enerett med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3. Kommunestyrene gjorde følgende enerettsvedtak: Kommunestyret tildeler Fosen Renovasjon IKS enerett på innsamling, transport, behandling og omsetning av […]