Styret

Styret består av en representant fra hver av de fire kommunene, samt én representant fra de ansatte.
Det er valgt et varamedlem for hver av representantene fra eierkommunene og for ansatterepresentanten.

Styremedlemmer Kommune Rolle Varamedlem
Kjell-Sverre Tung Rissa Styreleder Gerd Janne Husby
Hanne K Høysæter Ørland Nestleder Birger Austad
Hugo Solheim Bjugn Laila Iren Veie
Gro Kristiansen Åfjord Håkan Berdahl
Geir Arvid Moe Ansatterepresentant Olav Hoff