Styret

Styret består av to representanter fra hver av de tre kommunene, samt én representant fra de ansatte.
Det er valgt et varamedlem for hver av representantene fra eierkommunene og for ansatterepresentanten.

Styremedlemmer Kommune Rolle Varamedlem
Jon Husdal Åfjord Styreleder Håkan Berdahl
Karin Viken Sumstad Åfjord Håkan Berdah
Hanne K Høysæter Ørland Øyvind Næss
Hugo Solheim Ørland Øyvind Næss
Steinar Saghaug Indre Fosen Nestleder Silje Forsell
Anne Kirkeby Indre Fosen Silje Forsell
Geir Arvid Moe Ansatterepresentant Olav Hoff