Miljø og kvalitet

ISO-sertifisering
Fosen Renovasjon ble 1. juli 2005 sertifisert iht. miljø- og kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001
og NS_EN ISO 9001. Fosen Renovasjons miljø- og kvalitetssytem er basert på disse to standardene.

Kvalitets- og Miljøpolitikk for Fosen Renovajson
Fosen Renovasjon er en virksomhet med et bevisst forhold til kvalitet, ytre miljø og helse, miljø og sikkerhet, lover og forskrifter. Vi stiller strenge krav til oss selv og til samarbeidende virksomheter, slik at vi tilfredsstiller våre kunders behov og forventninger. Vi arbeider aktivt med forebyggende tiltak og vi driver et kontinuerlig forbedringsarbeid.