Historikk

Kommunene Ørland, Bjugn, Rissa og Åfjord vedtok den 7. januar 1997 å etablere et interkommunalt renovasjonsselskap. Selskapet fikk navnet Fosen Renovasjon og tok over all drift av renovasjonen i de fire kommunene fra 01.01.1998. Selskapets administrasjon er samlet i Rissa Kommune og alle andre tjenester kjøpes.

På samme tid skjedde det endringer i de nasjonale rammebetingelser som medførte at avfallsdeponiene på Fosen ble stengt og løsningene for levering av avfall ble helt endret. Det ble utarbeidet avfallsplaner for alle kommunene og de kommunale renovasjonsforskriftene ble endret med tanke på nye løsninger med avfallsortering og behandling av avfallet. Arbeidet med å etablere gode gjenbruksstasjoner i alle fire kommunene samt oppgraderinger av returpunkter ble prioritert høyt helt fra selskapets etablering.