Eiere

Fosen Renovasjon eies av de tre kommunene; Åfjord, Ørland og Indre Fosen. Det overordnede ansvaret
for selskapet har representantskapet. Det består av to personer fra hver kommune, totalt 8 personer.

Medlemmer Kommune Rolle Varamedlem
Ogne Undertun Ørland Leder Gunnhild Tettli
Finn Olav Odde Ørland Laila Iren Veie
Rune Schei Indre Fosen Nestleder Marthe H Småvik
Bjørnar Buhaug Indre Fosen Knut Ola Veng
Vibeke Stjern Åfjord Walter Solberg
Einar Eian Åfjord Erling Iversen