Matavfall

I løpet av 2021 vil alle på Fosen ha fått matavfallsdunker.

Tidligere Roan og Leksvik har allerede hatt det i mange år, og der videreføres tilbudet slik som det er i dag. Men det vil etter hvert bli innført utlevering av matavfallsposer. Leksvik vil få matavfallsposer utlevert sammen med plastsekkene i november/desember i 2020. Roan henter sine matavfallsposer i butikken fram til mai/juni 2021, da vil dere få utlevert matavfallsposer sammen med plastsekker. Og dere vil deretter kunne knyte en tom pose på håndtaket på lokket på matavfallsdunken om dere begynner å gå tom.

 

Vi starter å tømme dunkene i tidligere Åfjord kommune  01.01.2021, og dunkene vil bli utlevert i løpet av november og desember 2021.

01.03.21 i tidligere Rissa kommune, med utlevering av dunker i januar og februar.

01.05.21 i tidligere Bjugn kommune, med utlevering av dunker i mars og april.

01.09.21 i tidligere Ørland kommune, med utlevering av dunker i mai og juni.

Alle vil få utlevert 140 l matavfallsdunk, uansett hvilken størrelse man har på de andre dunkene.
Papirdunken og restavfallsdunken vil samtidig bli godt merket.

Matavfallsdunken blir tømt hver 14. dag og blir kjørt til biogassanlegget Ecopro, hvor det omdannes til biogass og gjødsel.

Alle får utlevert ca 150 matavfallsposer hvert år. Om du holder på å gå tom, knyter du en tom pose på lokket av matavfallsdunken, så legger renovatøren igjen en ny rull med matavfallsposer.

Hva skal i matavfallsdunken?

Har du spørsmål om hva som skal og ikke skal i matavfallsdunken følg linken her: Matavfall
På sortere.no kan du også søke opp en vare og velg kommune, så forteller nettsiden deg hvordan du skal sortere.

Hjemmekomposteringsavtale:
Vi viderefører avtalen om rabatt for hjemmekompostering (2020: 555 kr,-). De med hjemmekomposteringsavtale får ikke utdelt matavfallsdunk. Om du hjemmekomposterer, men ikke har avtale: last ned hjemmekomposteringsavtalen . Dersom kravene oppfylles, signerer du avtalen  og returner den til oss: [email protected] Om dere har nabosamarbeide på dunkene så må alle signere hver sin avtale for hjemmekompostering.
Om du har kompostavtale, men ønsker å avslutte denne og få utdelt matavfallsdunk, kan du sende oss en e-post: [email protected].