Driftsmeldinger:

Ørland gjenvinningsstasjon må holdes stengt lørdag 04.12.21.

Kommunal andel

Vi får en del spørsmål angående kommunal andel. Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene.
Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon.
Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email