Glass og metall

Glass- og metallemballasje skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. Glass- og metallemballasjen tømmes så godt du kan før du leverer til kommunens returordning. Det er ikke behov for å vaske emballasjen før den leveres til gjenvinning men det er fint hvis du gjør det. Tomt og tørt er godt nok for oss.

I våre kommuner leveres glass og metall på returpunktene våre.

 

Dette skal ikke legges i containeren for glass- og metallemballasje:

Vindusruter, drikkeglass, steintøy, keramikk, porselen, krystall, sykkeldeler, verktøy, lyspærer, sparepærer (farlig avfall) mm.

Dersom slike gjenstander blir blandet med glass- og metallemballasje kan man i verste fall ødelegge kvaliteten på hele partier under gjenvinningsprosessen. Dette er fordi at bl.a. ildfaste former har et helt annet smeltepunkt og sammensetning enn glassemballasje.

Visste du at?

  • I Norge kildesorterer vi nok metallemballasje til å lage 300 000 sykler hvert år
  • 760 resirkulerte aluminiumsbokser kan bli til en sykkel.
  • Metallemballasjen vi gjenvinner hvert år i Norge tilsvarer vekten av et middels stort hurtigruteskip.
  • En gjenvunnet makrell i tomat-boks sparer co2 tilsvarende 1,5 km bilkjøring.