Tømmekalender Indre Fosen

Rute 14 – 2020
Kvithyllveien, Djupdalen, Sundkrysset, Skauga bru, Uddu, Vangen, Dyrendal, Fossbrua, Føldalen, Leira, Rissa sentrum

Rute 14,2 – 2020
Årnset til Sundkrysset. Fra og med Reinsklosteret, Reinsgrenda, Torget, Kvithyll.

Rute 15 – 2020
Sørbotn. Fra krysset på Bradden – over Sørmyr/Lillehagen, Bliksås, Ersland,
Kårli, Belling, Aunet mot krysset til Rørvika og videre langs Rv 715 til Ålmo

Rute 16 – 2020
Råkvåg, Sørfjorden til Tånnårvika. Rødsjø.

Rute 16,2 – 2020
Bergmyran, Skaugdalen til Fossbrua. Fra Leirakrysset, Overland, Modalen til Ålmosetra

Rute 17 – 2020
Fra Sundkrysset, Nøst, Skogly, langs riksveien mot Skaret til Stadsbygd sentrum. Kilen,
Grønningsmarka, Haltvegen, Røberg, Rein, Stadsbygd sentrum, Hermstad, Sør-Modalen til Mokrysset

Rute 18 – 2020
Selnes, Fevåg, Hasselvika, Langsæter

Rute 26 – 2020
Blankbygda, Killingberg, Prestgården, Bjørkan, Tronvika, Blomlia, Myrmo
For kunder med minirestabonnement er første tømming mandag 17. februar og deretter hver 8. uke.

Rute 27 – 2020
Testmann Minne skole, Myraveien, Dalbygdveien, Høgsve, Åsbakken, Leksvikskogen, Meltingen, Verrabotn
For kunder med minirestabonnement er første tømming tirsdag 18. februar og deretter hver 8. uke.

Rute 28 – 2020
Testmann Minnes vei, Ålberg, Håggåveien, Hesthåggån, Karetveien, Kroveien, Strandveien
For kunder med minirestabonnement er første tømming onsdag 19. februar og deretter hver 8. uke.

Rute 29 – 2020
Hønnås, Kråkmo, Roten, Kvernsjøen, Balstad, Vanvikbakken, Storsveet, Vollaveien, Langnesveien
For kunder med minirestabonnement er første tømming mandag 24. februar og deretter hver 8. uke.

Rute 30 – 2020
Vanvikan på oversiden av hovedveien mellom Trøan og Skogtrøveien, Akjørja, Lindgjerdet, Aksnes, Seter
For kunder med minirestabonnement er første tømming tirsdag 25. februar og deretter hver 8. uke.

Rute 31 – 2020
Hindrem, Tømmerdal, Ytre Grandan, Grandhåggån, Almåsen
For kunder med minirestabonnement er første tømming torsdag 2. januar og deretter hver 8. uke.

Bakside rute 1-25
Bakside rute 26-31