Tømmekalender Indre Fosen

Pr.1.1 2019 gjelder disse rutene den tidligere Rissa kommune i Indre Fosen Kommune.

Rute 14 – 2019
Kvithyllveien, Djupdalen, Sundkrysset, Skauga bru, Uddu, Vangen, Dyrendal, Fossbrua, Føldalen, Leira, Rissa sentrum

Rute 14,2 – 2019
Årnset til Sundkrysset. Fra og med Reinsklosteret, Reinsgrenda, Torget, Kvithyll.

Rute 15 – 2019
Sørbotn. Fra krysset på Bradden – over Sørmyr/Lillehagen, Bliksås, Ersland,
Kårli, Belling, Aunet mot krysset til Rørvika og videre langs Rv 715 til Ålmo

Rute 16 – 2019
Råkvåg, Sørfjorden til Tånnårvika. Rødsjø.

Rute 16,2 – 2019
Bergmyran, Skaugdalen til Fossbrua. Fra Leirakrysset, Overland, Modalen til Ålmosetra

Rute 17 – 2019
Fra Sundkrysset, Nøst, Skogly, langs riksveien mot Skaret til Stadsbygd sentrum. Kilen,
Grønningsmarka, Haltvegen, Røberg, Rein, Stadsbygd sentrum, Hermstad, Sør-Modalen til Mokrysset

Rute 18 – 2019
Selnes, Fevåg, Hasselvika, Langsæter

Bakside Tømmeplan 2019