Tømmekalender Åfjord

Rute 20 – 2018
Linesøya, Stokkøya, Stoksund, Harbak, Sydskjør.

Rute 21 – 2018
Tårnes, Ratvika, Grøttingen, Skråfjord, Skola, Lomsenget, Innlandet, Herfjorden

Rute 22 – 2018
Solbakken, Mælan, Rotnes, Arnevik, Kroken, Sørdalen, Austdalen, Øyan, Haugsdalen

Rute 23 – 2018
Nordalen, Stordalen

Rute 24 – 2018
Monstad boligfelt, Monstad kai, Monstadstranda, Joenget boligfelt, Frønes, Vassneset, Prestlia, Prestgårdshaugen boligfelt, Nessabrekka, Årnes

Rute 25 – 2018
Humstad, Skaset, Lauvøya, Selnes, Rånes, Dragseid, Strand.

Bakside Tømmeplan 2018