Tøybleier

Ønsker du å bruke tøybleier til dine barn, påskjønner vi deg med en engangssum på 1000,-

Slik søker du: Send inn en kort søknad som inneholder foreldrenes navn, barnets navn og fødselsdato, deres adresse, telefonnummer og kontonummer. Legg ved kopi av kvittering på kjøp av tøybleier.

Dette sender du til oss enten pr mail: post@fosen.renovasjon.no eller pr post: Fosen Renovasjon, pb 55, 7101 Rissa.