Papp og papir

Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m. legges i avfallsdunken for papir og kartong. Denne tømmes hver fjerde uke.

Hva skjer med avfallet?
Blandingen med papir og plastsekker levers til sorteringsanlegg i Trondheim hvor plastsekkene, papir og kartong sorteres. Papir blir sendt til Norske Skogs papirfabrikk på Skogn, hvor papiret blir gjenvunnet til nytt avispapir.

grontpunkt