Nabodeling

Dersom du og naboen (flere naboer) velger å dele alle 3 dunkene (restavfall, papir og mat), reduserer vi renovasjonsavgiften for begge (alle) abonnementene med 15% av et normalabonnement. Dere kan øke dunkstørrelsen slik at dere totalt leverer like mye som før, men ved at vi reduserer antall dunker som tømmes kan vi gi denne rabatten.

 

Regler for nabodeling

Deling mellom mange boenheter (4 eller flere)

Ved deling mellom mange husstander benyttes kun like abonnement. Dette er typisk borettslag/leilighetsbygg. Ved 4 eller flere enheter vil det være vanskelig for kundene å velge hvem som skal betale for større abonnement.

Mulige kombinasjoner for 4 eller flere enheter.

Dunkstørrelse 360 l 660 l 360 + 660 l 2 x 660 l
Abonnement 4 boenheter 4 x 80 l-ab. 4 x 140 l-ab. 4 x 240 l-ab. 4 x 360 l-ab.
Abonnement 5 boenheter 5 x 80 l-ab. 5 x 80 l-ab. 5 x 140 l-ab. 5 x 240 l-ab.
Abonnement 6 boenheter 6 x 80 l-ab. 6 x 80 l-ab. 6 x 140 l-ab. 6 x 240 l-ab.
Abonnement 7 boenheter 7 x 80 l-ab. 7 x 80 l-ab. 7 x 140 l-ab. 7 x 240 l-ab.
Abonnement 8 boenheter 8 x 80 l-ab. 8 x 80 l-ab. 8 x 140 l-ab. 8 x 140 l-ab.

 

Deling mellom 2 eller 3 boenheter

Dette er typisk eneboliger med utleieleilighet eller eiendommer med to eller tre boenheter. Ved deling mellom to eller tre enheter skal summert abonnementsvolumet minst fylle fysisk dunkvolumet.

Mulige kombinasjoner av 2 eller 3 husstander/boenheter:

Dunkstørrelse Abonnement 2 boenheter Abonnement 3 boenheter
140 l 80+80 NA
240 l 140+140 80+80+80
360 l 240+140 140+140+80,
660 l 360+360 240+240+240 eller 360+240+80

Her må kunden(e) bli enig om hvem som skal ha de ulike abonnementene, evt. kan vi legge inn en fordeling slik at kostnad blir lik.