Nabodeling

Dersom du og naboen velger å bruke én avfallsdunk, reduserer vi renovasjonsavgiften med 15% av
et normalabbonement. Dere kan øke dunkstørrelsen slik at dere totalt leverer like mye som før, men
ved at vi reduserer antall stoppesteder kan vi gi denne rabatten.

 

Regler for nabodeling

 

Deling mellom mange boenheter (4 eller flere)

Ved deling mellom mange husstander benyttes kun like abonnement. Dette er typisk borettslag/leilighetsbygg. Ved 4 eller flere enheter vil det være vanskelig for kundene å velge hvem som skal betale for større abonnement.

Mulige kombinasjoner for 4 eller flere enheter.

Dunkstørrelse 360 l 660 l
Abonnement 4 boenheter 4x80l-abonnement 4x140l-abonnement
Abonnement 5 boenheter NA 5x80l-abonnement
Abonnement 6 boenheter NA 6x80l-abonnement
Abonnement 7 boenheter NA 7x80l-abonnement
Abonnement 8 boenheter NA 8x80l-abonnement

 

Deling mellom 2 eller 3 boenheter

Dette er typisk eneboliger med utleieleilighet eller eiendommer med to eller tre boenheter. Ved deling mellom to eller tre enheter skal summert abonnementsvolumet minst fylle fysisk dunkvolumet.

Mulige kombinasjoner av 2 eller 3 husstander/boenheter:

Dunkstørrelse Abonnement 2 boenheter Abonnement 3 boenheter
140 l 80+80 NA
240 l 140+140 80+80+80
360 l 240+140 140+140+80,
660 l 360+360 240+240+240 eller 360+240+80

Her må kunden(e) bli enig om hvem som skal ha de ulike abonnementene.