Husholdningsavfall

Husholdningsavfallet er det avfallet de fleste samler under kjøkkenbenken. Dette er
avfall som ikke kildesorteres som f.eks matrester, uren plast og papir, knuste melkeglass
og kaffekopper etc. Dunkene med husholdningsavfall tømmes hver andre uke.

Hva skjer med avfallet?
Husholdningsavfallet blir kjørt til Statkrafts forbrenningsanlegg i Trondheim. Varmen
benyttes i fjernvarmeanlegg til oppvarming av boliger og næringsbygg i Trondheim.