Husholdningsavfall

Husholdningsavfallet er det avfallet de fleste samler under kjøkkenbenken. Dette er
avfall som ikke kildesorteres som f.eks matrester, uren plast og papir, knuste melkeglass
og kaffekopper etc. Dunkene med husholdningsavfall tømmes hver andre uke.

Hva skjer med avfallet?
Husholdningsavfallet blir kjørt til Statkrafts forbrenningsanlegg i Trondheim. Varmen
benyttes i fjernvarmeanlegg til oppvarming av boliger og næringsbygg i Trondheim.

Matavfall
I løpet av 2020 og 2021 skal det innføres egen dunk for matavfall. Dette vil innføres områdevis og alle kunder vil få informasjon. Matavfallet som kastes i egen matavfallsbeholder bli kjørt til biogassanlegget Ecopro hvor det omdannes til biogass og gjødsel. I Leksvik og Roan er kildesortering av matavfall innført.