Restavfall

Dette er avfall som ikke kildesorteres som f.eks uren plast og papir, knuste melkeglass og kaffekopper,
bleier/bind, våtservietter etc. Dunkene med restavfall tømmes hver andre uke.
Etter innføring av matavfallsdunken blir restavfallsdunken tømt hver 4. uke.

Hva skjer med avfallet?
Restavfallet blir kjørt til Statkrafts forbrenningsanlegg i Trondheim.
Varmen benyttes i fjernvarmeanlegg til oppvarming av boliger og næringsbygg i Trondheim.

 

Matavfall
I løpet av 2020 og 2021 skal det innføres egen dunk for matavfall. Dette vil innføres områdevis og alle kunder vil få informasjon. Matavfallet som kastes i egen matavfallsdunk bli kjørt til biogassanlegget Ecopro hvor det omdannes til biogass og gjødsel. I Åfjord og Indre Fosen er kildesortering av matavfall innført.