Abonnement og priser

Abonnementsystemet er lagt opp slik at det lønner seg å kildesortere og lage lite avfall.

Husholdningsavfall tømmes hver 2. uke:
Her legges avfall som ikke kildesorteres. Hovedsaklig er dette avfallet de fleste samler under kjøkkenbenken.
Resterende avfall skal kildesorteres og leveres til returpunkter og gjenbruksstasjoner.

Det kan velges mellom 4 dunkstørrelser; 80 l, 140 l, 240 l, 360 l.

I spesielle tilfeller kan det også avtales sekkeordning.

Papir og kartong tømmes hver 4. uke:
Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Det kan velges i tilsvarende dunkstørrelser som på husholdningsavfall.

Plastemballasje:
Plastemballasje, som plastkanner, plastposer, plastflasker, plastbeger, plastfolie, emballasje av ISOPOR (EPS) o.l, legges i de gjennomsiktige plastikksekkene som du har fått utlevert. Plastsekken knytes igjen før den settes fram på tømmedagen for papir og papp. Avfallet må ikke være tilgriset. Et tips er å legge knuten under lokket på papirdunken slik at sekken ikke blåser bort. Ikke knyt den fast i dunken da dette er veldig tidkrevende for renovatørene.

Leksvik og Roan:
I Leksvik og Roan er det kildesortering av matavfall. Her tømmes matavfallsdunken hver andre uke, mens restavfallsdunken og papirdunk med plastsekk tømmes hver fjerde uke. I disse områdene benyttes ikke 80-liter beholdere. Det tilbys isteden et minirestabonnement. Dette er en 140-liter restavfallsbeholder som tømmes hver 8. uke.

Gebyr 2020:

Abonnement Åfjord Ørland Indre Fosen
Renovasjon 80 l / Minirest 3210 3272 3210
Privat Renovasjon 140 l 3765 3828 3765
Renovasjon 240 l 4691 4753 4691
Renovasjon 360 l 5616 5679 5616


Rabatter og tillegg:
Rabatt for kompostering      555 pr år
Rabatt for nabodeling           555 pr år

Tillegg for skifte av dunk       332 pr gang
Tillegg for henteavstand       370 pr år pr 10 meter

Tillegg for ekstra restavfallssekk          96 kr/sekk

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for de mest vanlige abonnementene. For opplysninger om andre
abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon.