Abonnement og priser

Abonnementsystemet er lagt opp slik at det lønner seg å kildesortere og lage lite restavfall.

Husholdningsavfall (restavfall) tømmes hver 2. uke, hver 4. uke etter innføring av matavfallsdunken:
Her legges avfall som ikke kildesorteres. Hovedsaklig er dette avfallet de fleste samler under kjøkkenbenken.
Resterende avfall skal kildesorteres og leveres til returpunkter og gjenvinningstasjonene.

Det kan velges mellom 4 dunkstørrelser; 80 l, 140 l, 240 l, 360 l., det er størrelsen på denne dunken som bestemmer årsgebyret.

Papir og kartong tømmes hver 4. uke:
Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Det kan velges i tilsvarende dunkstørrelser som på husholdningsavfall.

Plastemballasje hentes hver 4. uke:
Plastemballasje, som plastkanner, plastposer, plastflasker, plastbeger, plastfolie, o.l, legges i de gjennomsiktige plastikksekkene som du har fått utlevert. Plastsekken knytes igjen før den settes fram på tømmedagen for papir og papp. Avfallet må ikke være tilgriset. Et tips er å legge knuten under lokket på papirdunken slik at sekken ikke blåser bort. Ikke knyt den fast i dunken da dette er veldig tidkrevende for renovatørene.

Matavfall tømmes hver 2. uke:

Matavfall er blant annet matrester, skrell, tørkepapir, kaffefilter m.m.
Der det er innført henting av matavfall tømmes matavfallsdunken hver andre uke, mens restavfallsdunken og papirdunk med plastsekk tømmes hver fjerde uke. Alle får utdelt 140 l matavfallsdunk. Årsaken til at det ikke leveres ut 80 l dunker er for at renovatørene skal slippe å løfte opp matdunken for tømming (80 l er lavere enn de andre dunkene).

Gebyr 2021:

Abonnement Åfjord Ørland Indre Fosen
Renovasjon 80 l 3556 3618 3587
Privat Renovasjon 140 l 4172 4235 4204
Renovasjon 240 l 5200 5262 5231
Renovasjon 360 l 6227 6290 6258


Rabatter og tillegg:
Rabatt for kompostering      616 pr år
Rabatt for nabodeling           616 pr år

Tillegg for skifte av dunk       369 pr gang
Tillegg for henteavstand       411 pr år pr 10 meter

Tillegg for ekstra restavfallssekk          96 kr/sekk

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for de mest vanlige abonnementene. For opplysninger om andre
abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon.