Abonnement og priser

Abonnementsystemet er lagt opp slik at det lønner seg å kildesortere og lage lite avfall.

Husholdningsavfall tømmes hver 2. uke:
Her legges avfall som ikke kildesorteres. Hovedsaklig er dette avfallet de fleste samler under kjøkkenbenken.
Resterende avfall skal kildesorteres og leveres til returpunkter og gjenbruksstasjoner.

Det kan velges mellom 4 dunkstørrelser; 80 l, 140 l, 240 l, 360 l.

I spesielle tilfeller kan det også avtales sekkeordning.

Papir og kartong tømmes hver 4. uke:
Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Det kan velges i tilsvarende dunkstørrelser som på husholdningsavfall.

Plastemballasje:
Plastemballasje, som plastkanner, plastposer, plastflasker, plastbeger, plastfolie, emballasje av ISOPOR (EPS) o.l, legges i de gjennomsiktige plastikksekkene som du har fått utlevert. Plastsekken knytes igjen før den settes fram på tømmedagen for papir og papp. Avfallet må ikke være tilgriset. Et tips er å legge knuten under lokket på papirdunken slik at sekken ikke blåser bort. Ikke knyt den fast i dunken da dette er veldig tidkrevende for renovatørene.

Gebyr 2017:

Abonnement Åfjord Ørland Rissa
Renovasjon 80 l 2683 2745 2683
Privat Renovasjon 140 l 3145 3208 3145
Renovasjon 240 l 3916 3978 3916
Renovasjon 360 l 4686 4749 4686Rabatter og tillegg:
Rabatt for kompostering      462 pr år
Rabatt for nabodeling           462 pr år

Tillegg for skifte av dunk       311 pr gang
Tillegg for henteavstand       308 pr år pr 10 meter

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for de mest vanlige abonnementene. For opplysninger om andre
abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon. For priser i Bjugn henvises det til kommunens hjemmesider.