Abonnement og priser

Abonnementsystemet er lagt opp slik at det lønner seg å kildesortere og lage lite avfall.

Husholdningsavfall tømmes hver 2. uke:
Her legges avfall som ikke kildesorteres. Hovedsaklig er dette avfallet de fleste samler under kjøkkenbenken.
Resterende avfall skal kildesorteres og leveres til returpunkter og gjenbruksstasjoner.

Det kan velges mellom 4 dunkstørrelser; 80 l, 140 l, 240 l, 360 l.

I spesielle tilfeller kan det også avtales sekkeordning.

Papir og kartong tømmes hver 4. uke:
Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Det kan velges i tilsvarende dunkstørrelser som på husholdningsavfall.

Plastemballasje:
Plastemballasje, som plastkanner, plastposer, plastflasker, plastbeger, plastfolie, emballasje av ISOPOR (EPS) o.l, legges i de gjennomsiktige plastikksekkene som du har fått utlevert. Plastsekken knytes igjen før den settes fram på tømmedagen for papir og papp. Avfallet må ikke være tilgriset. Et tips er å legge knuten under lokket på papirdunken slik at sekken ikke blåser bort. Ikke knyt den fast i dunken da dette er veldig tidkrevende for renovatørene.

Gebyr 2019:

Abonnement Åfjord Ørland Rissa
Renovasjon 80 l 3031 3094 3031
Privat Renovasjon 140 l 3555 3618 3555
Renovasjon 240 l 4428 4491 4428
Renovasjon 360 l 5301 5364 5301Rabatter og tillegg:
Rabatt for kompostering      524 pr år
Rabatt for nabodeling           524 pr år

Tillegg for skifte av dunk       326 pr gang
Tillegg for henteavstand       349 pr år pr 10 meter

Tillegg for ekstra restavfallssekk          79 kr/sekk

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for de mest vanlige abonnementene. For opplysninger om andre
abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon. For priser i Bjugn henvises det til kommunens hjemmesider.