Næringsliv

Renovasjonsløsninger for næringsliv og leie av container for private

Næringsliv er pålagt å ha godkjent renovasjonsordning. Næringslivskunder står fritt til å velge avfallsleverandør. Fosen Renovasjon IKS har datterselskapet Fosen Renovasjon Næring AS som tilbyr containerleie og avfallsløsninger for næringsliv. De tilbyr også containerutleie for privatkunder. For mer info se:

www.renovasjon.no

Gjerne ta kontakt med oss:

e-post:  [email protected]

tlf: 73 85 85 94

 

 

Eller:

Janne Irene Dyrendahl (e-post: [email protected])

Marit Brattgjerd Rennan  (e-post: [email protected])

Geir Arvid Moe (e-post: [email protected])

Nicklas Berge Gladsø (e-post: [email protected])

Levering på gjenvinningsstasjoner

Fosen Renovasjon IKS tar imot mindre mengder avfall fra næringslivet på alle sine gjenvinningsstasjoner. Som næringsaktør må man betale for å bli kvitt avfallet sitt. Priser for levering finner du her:

Prisliste 2020

Fosen Renovasjon IKS tar som kjent imot avfall fritt fra husholdninger og fritidsabonnenter, da dette er en ordning som er finansiert gjennom renovasjonsgebyret.

 

Levering av farlig avfall

Ved levering av farlig avfall kreves det elektronisk deklarering av avfallet. Dette er en ny ordning som ble innført 1.mai 2016. Tidligere har deklarasjonsskjemaet vært fylt ut på papir. For å kunne deklarere elektronisk er det noen forberedelser som må gjøres før første levering av avfallet. En kort innføring finner du her:

Innføring i elektronisk deklarering

Hvis du/dere har spørsmål om dette kontakt brukerstøtte for avfallsdeklarering: Tlf.: 951 61 748 / [email protected]