Abonnement og priser

I følge vedtatte forskrifter i de ulike kommunene er alle fritidseiendommer pålagt renovasjon.
Tilbudet består av konteinere som settes ut ved hyttefelt eller langs sentrale veier hvor hytteeiere ferdes. På fastlandet i tidligere Ørland kommune er det innført egen dunkordning for hver fritidseiendom som blir tømt tilsvarende som for privatabonnementer.

Det ser ut som om hyttekonteinere blir benyttet av andre enn hytteeiere slik at de blir fort overfylt.
Det er derfor satt lås på enkelte. Det er da sendt ut nøkkel til de som har denne som nærmeste konteineren.

Det har også vært en del problemer med at hytteeiere benytter konteinerne til alle typer avfall. Dette er det ikke kapasitet til. Det oppfordres til at også hytteeiere benytter gjenbruksstasjonene hvor avfall leveres gratis dersom det er sortert. I hyttekonteinerne skal kun vanlig husholdningsavfall tilsvarende det du vanligvis har under kjøkkenbenken.

Renovasjonsgebyr 2020

 • Hytterenovasjon container
  • Åfjord: 1501
  • Ørland: 1563*
  • Indre Fosen: 1532
 • Hytterenovasjon 80 l
  • Åfjord: 2508
  • Ørland: 2570
  • Indre Fosen: 2539
 • Hytterenovasjon 140 l
  • Åfjord: 2939
  • Ørland: 3002
  • Indre Fosen: 2971
 • Hytterenovasjon 240 l
  • Åfjord: 3659
  • Ørland: 3721
  • Indre Fosen: 3690

* Fastlandet i tidligere Ørland kommune har ikke denne tjenesten da alle har fått utdelt egne renovasjonsdunker.

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva.

Kildesortering for fritidseiendommer:

Det er satt ut containere for innsamling av papir og avfallsbeholder for plastemballasje i Rissa, Bjugn og Åfjord. For å levere plastemballasjen må den pakkes i godkjente sekker, man kan ikke benytte bæreposer.

Godkjente sekker for plastemballasje kan hentes hos:

YX bensinstasjon i Rissa: Åpent hverdager fra 06:00-22:00, lørdag 08:00-22:00 og søndag 09:00-22:00.

Best bensinstasjon i Bjugn: Åpent hverdager fra 06:00-24:00, lørdag og søndag 08:30-24:00.

YX bensinstasjon i Åfjord: Åpent hverdager 07:00-21:00, lørdag og søndag 09:00-21:00

I Rissa, finnes denne kildesorteringsløsningen ved hyttecontaineren på Uddu, i Bjugn står ved garasje/bruddet ca.200m etter avkjørselen til Teksdalen, i Åfjord ved Svalan.