Priser og reglement

Det er nå gebyrfri levering av inntil 3 kubikmeter sortert avfall fra husholdningene på gjenbruksstasjonene. Tilbudet er iverksatt for å hindre at søppel kommer på avveie, og for å øke fokuset på sortering. Følgende regler gjelder for gebyrfri levering:

· Tilbudet gjelder for husholdnings- og fritidsabonnenter, men IKKE for avfall som kommer fra fjøs eller andre bygninger som har blitt eller blir benyttet til næringsvirksomhet.

· Avfallet må være sortert

Tilbudet om gratis levering av sortert avfall fra husholdninger er tiltenkt normale mengder avfall som kan oppstå hos en husholdning. Eksempelvis ødelagte møbler, ødelagte elektriske artikler, malingsrester, bygningsavfall fra mindre oppussingsprosjekt etc. Det er ikke ment som et tilbud for å større oppussings- og riveprosjekt som genererer store avfallsmengder, da dette vil føre til store kostnader som selskapet må fordele på renovasjonsgebyret.
I tillegg opplever vi at næringslivskunder leverer næringsavfall med private biler.
Det er derfor satt en begrensning på antall kostnadsfrie leveranser.

· Maksimal mengde som kan leveres gratis er 3 kubikkmeter pr. åpningsdag. Hver kunde/husholdning kan levere maksimalt 4 ganger pr måned, og maksimalt 6 leveranser i løpet av 12 måneder. (for rene masser er maksimal mengde for gratis levering 1 kubikkmeter) 

Dersom du selv ikke har mulighet til å levere avfallet på gjenbruksstasjonene, kan du bestille henting av avfallet fra firma som tilbyr transport. For at firmaet skal kunne levere avfallet gratis må et skjema fylles ut og signeres av kunde og være med til gjenbruksstasjonen når avfallet skal tømmes.

Det kan lønne seg å planlegge hvordan man laster opp avfallet på tilhengeren.
Dette vil spare både deg og andre for mye tid på gjenbruksstasjonen.

Detaljerte retningslinjer for levering av avfall på gjenbruksstasjonen finner du her.

Priser for leveranser av usortert avfall eller avfallsmengder større enn 3 kubikkmeter (1 kubikkmeter for rene masser) finner du her: