Priser

Det er nå gebyrfri levering av inntil 3 kubikmeter sortert avfall fra husholdningene på gjenbruksstasjonene. Tilbudet er iverksatt for å hindre at søppel kommer på avveie, og for å øke fokuset på sortering. Følgende regler gjelder for gebyrfri levering:

· Tilbudet gjelder for husholdnings- og fritidsabonnenter

· Avfallet må være sortert

· Maksimal mengde som kan leveres gratis er 3 kubikkmeter per levering (for rene masser er maksimal mengde for gratis levering 1 kubikkmeter) 

· Priser på usortert avfall eller restavfall over maksgrense er 355 kr per kubikkmeter

Dersom du selv ikke har mulighet til å levere avfallet på gjenbruksstasjonene, kan du bestille henting av avfallet fra firma som tilbyr transport. For at firmaet skal kunne levere avfallet gratis må et skjema fylles ut og signeres av kunde og være med til gjenbruksstasjonen når avfallet skal tømmes.

Det kan lønne seg å planlegge hvordan man laster opp avfallet på tilhengeren.
Dette vil spare både deg og andre for mye tid på gjenbruksstasjonen.

Detaljerte retningslinjer for levering av avfall på gjenbruksstasjonen finner du her.

Priser for leveranser av usortert avfall eller avfallsmengder større enn 3 kubikkmeter (1 kubikkmeter for rene masser) finner du her: