Fremmede, skadelige plantearter

Hvordan hindre spredning av fremmede arter?

Det er svært viktig at hageavfall som inneholder fremmede, skadelige arter, leveres i lukket sekk til våre gjenbruksstasjoner og behandles på riktig måte der. Det er gratis på våre gjenbruksstasjoner å levere hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Husk at det er forbudt og dumpe hageavfall i naturen!

Merk deg disse!

  • Kjempespringfrø – spres lett langs vassdrag, fortrenger andre planter og bidrar til erosjon.
  • Praklslirekne/kjempeslirekne – formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover!
  • Kjempebjørnkjeks/tromsøpalme – fortrenger andre planter og har giftig plantesaft. Hver plante kan produsere 50.000 frø!
  • Hagelupin – fortrenger andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve 50 år i jorden!

For mer informasjon se Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin side.