Hva kan leveres?

Det er ønskelig å gjenvinne så mye av avfallet som mulig. For å få til dette er vi avhengig
av at du som kunde er flink til å sortere.

For å unngå kø, er det viktig at avfallet er sortert og klar til levering når du kommer på stasjonen. Plasser ulike avfallstyper sammen på tilhengeren. Store gjenstander kan kastes løst, mens mindre gjenstander leveres i gjennomsiktig avfallspose eller i en pappeske. Det skal sorteres i følgende avfallstyper:

merke3 Kvist, hageavfall og røtter Kvist kvernes og benyttes til varmegjenvinning eller kompostering. Røtter fraktes til deponi.

merke4 Impregnert avfall Terrassebord, gjerdestaur o.l Sendes til forbrenningsanlegg med høy temperatur og renseanlegg som fjerner de skadelige stoffene. Energien benyttes til varmegjenvinning.

merke5 Treverk Blandet treverk med eller uten maling. Kan inneholde små metallgjenstander som spiker, skruer etc. Treverk kvernes og benyttes til varmegjenvinning.

merke6 Elektriske
apparater
Alle produkter som bruker strøm. Det skilles på følgende typer:

 • Store hvitevarer med mer
 • Kuldemøbler
 • TV- og monitorprodukter
 • Elektronikkprodukter og småelektriske apparater m.m
 • Lyskilder og røykvarslere
Sendes til ERP Norway i Drammen hvor ulike deler sorteres ut og sendes til gjenvinning.

Mobiltelefoner, nettbrett, bærbar PC etc. som kan inneholde sensitive opplysninger kan leveres i stasjonær avlåst beholder på gjenbruksstasjonen. Beholderen er merket Safedrop.


merke7 Farlig avfall Det skilles på følgende typer:

 • Bilbatterier
 • Småbatterier
 • Maling/lakk
 • Spillolje
 • Spraybokser
 • Fugeskumbokser
 • Brannslukningsapparater
 • Spillolje
 • Oljefilter
 • Plantevernmidler
 • Gulvbelegg, takbelegg og kjøleelementer
 • Isolerglass produsert/importert etter 1965 kan inneholde PCB eller klorparafiner og skal leveres som farlig avfall. Ta kontakt med betjeningen ved levering av alle typer vindu.
Spesialavfall sendes til godkjent mottak for destruksjon.

Alle småbatteri bør tas ut av de elektriske apparatene og polene bør tapes for å unngå brannfare.


merke8 Papp Pappesker, pizzaesker, brunt papir etc.

Hvit papir, aviser, ukeblad skal hovedsakelig legges i papirdunk som hver husstand får tilbud om å ha hjemme.

Papp sendes til Petterson Emballasje for gjenvinning.Papir sendes til Norske Skog på Skogn for gjenvinning.

merke9 Plastemballasje Plastflasker, plastkanner uten kork, plastfolie og plastposer, plastbeger.Andre typer plast som tau, gummi, leker, hagemøbler etc. kan IKKE gjenvinnes og sorteres i restavfall. Plast sendes til Tyskland for gjenvinning.

Gips symbol Gips Gipsplater Gips skaper giftige svovelgasser under forbrenning. Gips må derfor sorteres ut som en egen fraksjon. Gipsen leveres til godkjent deponi.

merke10 Metall Takplater, sykler, vedovner etc. Plenklippere og andre mindre motorer kan også leveres som metall, men all olje, bensin, diesel og dieselfilter må tas av. Metall sendes via Norsk gjenvinning på Orkdal eller Fosen gjenvinning til Mo i Rana, hvor det smeltes om til nye produkter

merke11 Glass- og metallemballasje Hermetikkbokser, syltetøyglass etc.

NB! Keramikk, herdet glass/ildfast glass og glassruter kan IKKE gjenvinnes
og sorteres som restavfall.

All innsamlet emballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad, hvor det sorteres og gjenvinnes.

merke12 Eternitt/asbest Eternitplater, diverse asbestholdige varmeisolerende plater.Ved levering er det krav til
innpakking i ett lag plast, lagt
på pall, maks 50cm høyde.
Sendes til godkjent deponi.

merke14 Isolasjon Isolasjon som steinull og glassull. (Eks Glava og Rockwool) Dersom isolasjon sendes til forbrenning fører det til driftsproblemer med brennkamrene. Isolasjon sendes derfor til godkjent deponi.

  Rene masser Rene masser som stein, jord, mur, leca-blokker, sement. Avfallet sendes til deponi for rene masser. Når det gjelder rene masser kan 1 kbm. leveres kostnadsfritt for husholdninger og fritidskunder.

merke14 Rest Når avfallstypene over er sortert
ut sitter du igjen med en rest som
kastes i egen konteiner. Dette kan
være møbler,
hagemøbler i plast, herdet glass etc.
Avfallet sendes
til et anlegg som
sortere ut
avfallstyper som
kan gjenvinnes,
kan kvernes og
benyttes til
varmegjenvinning
og avfallstyper
som må deponeres.

Følgende avfallstyper tar vi IKKE i mot på gjenbruksstasjonene:

 • Bildekk med eller uten felg. Disse kan leveres til forhandlere av dekk. Det er kun i Rissa og på Ørland gjenvinningsstasjon at de tar i mot dekk (uten felg).
  (Kun felg kan leveres som metall på gjenbruksstasjonene).
 • Rene masser som stein, jord, mur, leca-blokker, sement og røtter fra næringslivskunder.
 • Sprengstoff
 • Radioaktivt avfall