Trenger du flere poser?

Slik får du nye matavfallsposer:

Knyt en grønn matavfallspose på matavfallsdunken når den skal tømmes. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes.
Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling.

 

Slik får du nye plastemballasjeposer:

Knyt en vanlig bærepose på papirdunken når den skal tømmes. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes.
Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling.

 

Husk at dette er spesialposer og skal derfor bare benyttes til matavfall og plastemballasjeavfall. Dersom posen brukes til annet avfall og leveres på gjenvinningstasjonen koster det 25 kr pr matavfallspose og 50 kr pr plastemballasjesekk.


Vi søker avdelingsleder for næring

Fosen Renovasjon IKS avd Næring ønsker å levere effektive og gode avfallsløsninger for
næringslivet på Fosen. Vår næring er i en rivende utvikling, og vi sørger for å etablere og
drifte innsamlingsløsninger for alle typer avfallsfraksjoner i vårt markedsområde på Fosen.
For oss er lokal kunnskap og tilhørighet en viktig del av hverdagen, og vår troverdighet og
miljøbevissthet skal komme kundene til gode

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord.
Fosen Renovasjon IKS søker
AVDELINGSLEDER NÆRING

Arbeidsoppgaver:
• Overordnet salgs- og markedsansvar for avfallsløsninger til næringslivet.
• Drive forretningsutvikling og følge opp avdelingens fastsette mål og strategier.
• Videreutvikle avdelingen, og selskapet, i samarbeid med selskapets ledelse og øvrige ansatte.
• Sikre at avdelingen etterlever kvalitetsrutiner og krav til HMS.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning og/eller erfaring innen salg, økonomi og ledelse.
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Erfaring eller sterke interesse for fagfeltet.
• Evne til å arbeide selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsegenskaper

Personlige egenskaper:
Vår nye avdelingsleder er resultatorientert og nytenkende. Du har interesse og forutsetninger for å bygge eller videreutvikle nettverk blant næringslivet i våre eierkommuner. Som en
strukturert, utadvendt og relasjonssterk person, evner du å kommunisere godt med både kunder, kolleger og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr:
• Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.
• God fagopplæring i bransjen.
• En selvstendig stilling med stor påvirkningskraft i et godt arbeidsmiljø med ordnede arbeidsforhold.
• Spennende og allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter.
• Stillingen vil være en del av selskapets ledergruppe.

Stillingen er direkte underlagt daglig leder.

Arbeidsstedet vil bli ved kontoret til Fosen Renovasjon IKS i Rissa.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til daglig leder Kristoffer Fjeldvær på tlf. 41605507
Søknad sendes [email protected] innen 07.03.2021

 


Kommunal andel

Vi får en del spørsmål angående kommunal andel. Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene.
Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon.
Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.


Fakturering

Fra 2021 vil vi sende ut faktura 4 ganger pr. år både for husholdninger/boliger og for hytter/fritidsboliger:

  1. termin (januar, februar og mars): forfallsdato 20. februar
  2. termin (april, mai og juni): forfallsdato 20. mai
  3. termin (juli, august og september): forfallsdato 20. august
  4. termin (oktober, november og desember): forfallsdato 20. november

Første faktura vil bli sendt ut 20.01.21.


Endrede rutenummer

Som mange ser på tømmekalenderen for 2021, så har de fleste fått eller vil få nye rutenummer i løpet av året. Det er på grunn av innføring av matdunken. Om du søker på adressen din, så er det riktig rute som kommer opp. De i Åfjord har samme rute hele året, men resten bytter rute når vi starter med tømming av matavfallsdunken.

Nye ruter starter:

Åfjord kommune: 04.01.21
Tidligere Rissa kommune: 01.03.21
Tidligere Bjugn kommune: 01.05.21
Tidligere Ørland kommune: 01.09.21.


Julen 2020

Alle våre gjenvinningstasjoner har stengt i perioden 24.12.20 – 01.01.21.

Renovatørene jobber også i julen for å hente inn avfall hjemme hos deg. Men sjekk renovasjonskalenderen, noen tømmedager er forskjøvet.

 

God Jul!


Måk og strø godt!

Husk å gjøre klart til renovasjonsbilen kommer 😊
Renovatørene kjører på mange forskjellige veier, og sjåførene har fått beskjed om å ikke ta noen sjanser når de avgjør om de skal kjøre inn på en vei, eller opp/ned en bakke.
Derfor er det viktig at dere strør og brøyter godt (når den tid kommer), så blir alle dunkene tømt.
Fosen Renovasjon ønsker alle en fin og rolig førjulstid.

Matavfallsortering

I løpet av 2021 vil endelig alle våre husholdningskunder få matavfallsdunk.

Vi starter å tømme dunkene i tidligere Åfjord kommune  01.01.2021, og dunkene vil bli utlevert nå i løpet av november og desember 2020.

01.03.21 i tidligere Rissa kommune, med utlevering av dunker i januar og februar.

01.05.21 i tidligere Bjugn kommune, med utlevering av dunker i mars og april.

01.09.21 i tidligere Ørland kommune, med utlevering av dunker i mai og juni.

Alle vil få utlevert 140 l matavfallsdunk, uansett hvilken størrelse du har på de andre dunkene.
Papirdunken og restavfallsdunken vil samtidig bli godt merket.

Matavfallet blir kjørt til biogassanlegget Ecopro, hvor det omdannes til biogass og gjødsel.

Tømmefrekvens:
Når tømming av matavfall er innført hentes avfallet med en renovasjonsbil med to kammer. Det vil si at den kan ta med to avfallstyper uten at de blandes.

Tømmefrekvensen blir den samme som de har i tidligere Roan kommune og tidligere Leksvik kommune:
Matavfall tømmes hver 2. uke
Restavfall hver 4. uke
Papir og plast hver 4. uke.
Det vil si at matavfallsdunken tømmes hver gang renovasjonsbilen kommer, sammen med papir/ plast den ene gangen og restavfall den andre.

Restavfallsdunken vil ikke bli tømt hvis det er matavfall i den. Da blir den ikke tømt igjen før neste gang vi henter restavfall, såfremt matavfallet er sortert ut.

Matavfallsposer:
Alle får utlevert ca 150 matavfallsposer hvert år. Om du holder på å gå tom, knyter du en tom pose på lokket av matavfallsdunken, så legger renovatøren igjen en ny rull med matavfallsposer.

Hjemmekomposteringsavtale:
Vi viderefører avtalen om rabatt for hjemmekompostering (2020: 555 kr,-). De med hjemmekomposteringsavtale får ikke utdelt matavfallsdunk. Om du hjemmekomposterer, men ikke har avtale: last ned hjemmekomposteringsavtalen . Dersom kravene oppfylles, signerer du avtalen  og returner den til oss: [email protected] Om dere har nabosamarbeide på dunkene så må alle signere hver sin avtale for hjemmekompostering.
Om du har kompostavtale, men ønsker å avslutte denne og få utdelt matavfallsdunk, kan du sende oss en e-post: [email protected].

Bytte av restavfallsdunk?:
Innføringen av matavfallsdunk kan endre ditt behov når det gjelder kapasitet på restavfallsdunken. Noen ønsker mindre dunk, og andre kan få behov for større, da restavfallsdunken tømmes hver 4. uke.  I januar og februar 2021 kan du sette fram ekstra sekk ved restavfallsdunken din gratis om det blir for mye restavfall. Slik får du prøvd deg fram med sortering før du bestiller større restavfallsdunk. Det er størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer årsgebyret. Om du skal sette fram en ekstra sekk, så benytter du blank sekk som du får kjøpt i bl.a. dagligvarebutikker.

Nytt hus til dunkene?
Mange har tilpassede avfallshus/-skur til de avfallsdunkene vi har hatt fram til nå. Vi håper dere får tilpasset løsningen på en så god måte som mulig og beklager evt. merarbeid dette medfører.
I den forbindelse vil vi opplyse om at det skjer mye i renovasjonsbrasjen, og at det i framtiden kan bli aktuelt med en fjerde dunk. Det kan også bli krav om kortere henteavstand. Vi anbefaler derfor at alle som skal lage eller endre på avfallshus tilpasser for 4 dunker, og vi anbefaler alle å plassere dunker/avfallshus 3 meter fra veikanten/snuplassen til renovasjonsbilen.

Tips!

Har du spørsmål om hva som skal i matavfallsdunken følg linken her: Matavfall
På sortere.no kan du også søke opp en vare og velg kommune, så forteller nettsiden deg hvordan du skal sortere.


Utdeling av sekker for plastemballasje

Nå har vi startet utdelingen av plastsekker, og i løpet av oktober skal alle husholdninger ha fått. I år er sekkene lilla, men du kan selvfølgelig bruke opp de du har fra før også. På sekkene står det hva som skal i sekken. Knyt den sammen og sett den ved papirdunken på hentedag.