Vi søker avdelingsleder for næring


Fosen Renovasjon IKS avd Næring ønsker å levere effektive og gode avfallsløsninger for
næringslivet på Fosen. Vår næring er i en rivende utvikling, og vi sørger for å etablere og
drifte innsamlingsløsninger for alle typer avfallsfraksjoner i vårt markedsområde på Fosen.
For oss er lokal kunnskap og tilhørighet en viktig del av hverdagen, og vår troverdighet og
miljøbevissthet skal komme kundene til gode

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord.
Fosen Renovasjon IKS søker
AVDELINGSLEDER NÆRING

Arbeidsoppgaver:
• Overordnet salgs- og markedsansvar for avfallsløsninger til næringslivet.
• Drive forretningsutvikling og følge opp avdelingens fastsette mål og strategier.
• Videreutvikle avdelingen, og selskapet, i samarbeid med selskapets ledelse og øvrige ansatte.
• Sikre at avdelingen etterlever kvalitetsrutiner og krav til HMS.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning og/eller erfaring innen salg, økonomi og ledelse.
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Erfaring eller sterke interesse for fagfeltet.
• Evne til å arbeide selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsegenskaper

Personlige egenskaper:
Vår nye avdelingsleder er resultatorientert og nytenkende. Du har interesse og forutsetninger for å bygge eller videreutvikle nettverk blant næringslivet i våre eierkommuner. Som en
strukturert, utadvendt og relasjonssterk person, evner du å kommunisere godt med både kunder, kolleger og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr:
• Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.
• God fagopplæring i bransjen.
• En selvstendig stilling med stor påvirkningskraft i et godt arbeidsmiljø med ordnede arbeidsforhold.
• Spennende og allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter.
• Stillingen vil være en del av selskapets ledergruppe.

Stillingen er direkte underlagt daglig leder.

Arbeidsstedet vil bli ved kontoret til Fosen Renovasjon IKS i Rissa.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til daglig leder Kristoffer Fjeldvær på tlf. 41605507
Søknad sendes [email protected] innen 07.03.2021